Pöytäkirjan asiakohta
PTK
72
2015 vp
Täysistunto
Perjantai 27.11.2015 klo 13.00—13.30
8
Hallituksen esitys  eduskunnalle  laiksi  sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 1 §:n muuttamisesta annetun lain ja rikoslain 2 a luvun muuttamisesta annetun lain kumoamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Puhemies Maria Lohela
Pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen 8. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle 1.12.2015 pidettävään täysistuntoon. 
Keskustelua ei syntynyt. 
Mietintö pantiin pöydälle 1.12.2015 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 25.8.2016 11.52