Viimeksi julkaistu 4.6.2021 17.19

Pöytäkirjan asiakohta PTK 72/2015 vp Täysistunto Perjantai 27.11.2015 klo 13.00—13.30

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle yhdistetystä patenttituomioistuimesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen  soveltamisesta  sekä  patenttilain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 45/2015 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 12/2015 vp
Mietinnön pöydällepano
Puhemies Maria Lohela
:

Pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen 9. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle 1.12.2015 pidettävään täysistuntoon. 

Keskustelua ei syntynyt. 

Mietintö pantiin pöydälle 1.12.2015 pidettävään täysistuntoon.