Pöytäkirjan asiakohta
PTK
72
2016 vp
Täysistunto
Perjantai 17.6.2016 klo 12.59—15.01
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö HaVM 11/2016 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 16.6.2016 pidetyssä täysistunnossa. 
Nyt käsitellään muutosehdotukset. 
39 a §, jota ei ole mietinnössä 
Sirpa
Paatero
sd
Arvoisa puhemies! Ehdotan lisäyksenä 39 a §:ää, kuten on vastalauseessa 1. 
Joona
Räsänen
sd
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Sirpa Paatero on Joona Räsäsen kannattamana ehdottanut, että lakiin lisätään 39 a § vastalauseen 1 mukaisesti. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Sirpa Paateron ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 92, ei 66; poissa 41
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
114 § 
Sirpa
Paatero
sd
Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 114 § hyväksytään vastalauseen 1 mukaisesti. 
Joona
Räsänen
sd
Kannatan. 
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Sirpa Paatero on Joona Räsäsen kannattamana ehdottanut, että 114 § hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Sirpa Paateron ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 92, ei 66; poissa 41
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 43/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 21.6.2016 10.24