Viimeksi julkaistu 5.6.2021 0.46

Pöytäkirjan asiakohta PTK 72/2016 vp Täysistunto Perjantai 17.6.2016 klo 12.59—15.01

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 32/2016 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 7/2016 vp
Ensimmäinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 5. asia. Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö LaVM 7/2016 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 15.6.2016 pidetyssä täysistunnossa. 

Nyt käsitellään muutosehdotukset. 

1. lakiehdotus 

9 § 

Johanna Ojala-Niemelä sd 

Arvoisa puhemies! Esitän, että 9 § hyväksytään muutettuna vastalauseen 1 mukaisesti. 

Suna Kymäläinen sd 

Arvoisa puhemies! Kannatan. 

Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Johanna Ojala-Niemelä on Suna Kymäläisen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Mietintö "jaa", Johanna Ojala-Niemelän ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 97, ei 62; poissa 40
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Antero Laukkanen kd 

Puheenjohtaja! Äänestin "ei", mutta järjestelmä ei jostakin syystä käynnistynyt. 

Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Merkitään. 

128 § 

Johanna Ojala-Niemelä sd 

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä poistetaan vastalauseen 1 mukaisesti. 

Suna Kymäläinen sd 

Arvoisa puhemies! Kannatan. 

Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Johanna Ojala-Niemelä on Suna Kymäläisen kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Mietintö "jaa", Johanna Ojala-Niemelän ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 97, ei 61; poissa 41
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

190 § 

Johanna Ojala-Niemelä sd 

Arvoisa herra puhemies! Esitän, että 190 §:n 3 momentti poistetaan vastalauseen 1 mukaisesti. 

Suna Kymäläinen sd 

Arvoisa puhemies! Kannatan. 

Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Johanna Ojala-Niemelä on Suna Kymäläisen kannattamana ehdottanut, että 190 §:n 3 momentti poistetaan. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Mietintö "jaa", Johanna Ojala-Niemelän ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 97, ei 62; poissa 40
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  

196 § 

Johanna Ojala-Niemelä sd 

Arvoisa herra puhemies! Esitän, että 196 §:n 3 momentti poistetaan vastalauseen 1 mukaisesti. 

Suna Kymäläinen sd 

Arvoisa herra puhemies! Kannatan. 

Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Johanna Ojala-Niemelä on Suna Kymäläisen kannattamana ehdottanut, että 196 §:n 3 momentti poistetaan. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Mietintö "jaa", Johanna Ojala-Niemelän ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 95, ei 62; poissa 42
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Sari Tanus kd 

Arvoisa puhemies! 128 §:ssä tarkoitukseni oli äänestää "ei". 

Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Merkitään. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 32/2016 vp sisältyvien 1.-6. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.