Pöytäkirjan asiakohta
PTK
72
2016 vp
Täysistunto
Perjantai 17.6.2016 klo 12.59—15.01
6
Hallituksen esitys  eduskunnalle  tuomioistuinlaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 6. asia. Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö LaVM 8/2016 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 16.6.2016 pidetyssä täysistunnossa. 
Nyt käsitellään muutosehdotukset. 
1. lakiehdotus 
1 luvun 1 § 
Eva
Biaudet
r
Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 1 luvun 1 §:n 1 momentti hyväksytään vastalauseen mukaisesti. 
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
Arvoisa herra puhemies! Kannatan. 
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Eva Biaudet on Johanna Ojala-Niemelän kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Eva Biaudet’n ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 98, ei 59; poissa 42
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
1 luvun 5 § 
Eva
Biaudet
r
Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 1 luvun 5 §:stä poistetaan 1 momentin 9) kohta vastalauseen mukaisesti. 
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
Arvoisa herra puhemies! Kannatan. 
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Eva Biaudet on Johanna Ojala-Niemelän kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Eva Biaudet’n ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 98, ei 59; poissa 42
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
3 luvun 8 § 
Eva
Biaudet
r
Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 3 luvun 8 §:n 1 momentti hyväksytään vastalauseen mukaisena. 
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
Arvoisa herra puhemies! Kannatan. 
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Eva Biaudet on Johanna Ojala-Niemelän kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Eva Biaudet’n ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 98, ei 58; poissa 43
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Jari
Myllykoski
vas
Arvoisa puhemies! Tarkoitukseni oli äänestää "ei". 
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Merkitään tiedoksi pöytäkirjaan. 
4 luvun 5 § 
Eva
Biaudet
r
Arvoisa puhemies! Esitän, että 4 luvun 5 §:n 1 momentti hyväksytään vastalauseen mukaisesti. 
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
Arvoisa herra puhemies! Kannatan. 
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Eva Biaudet on Johanna Ojala-Niemelän kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Eva Biaudet’n ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 98, ei 59; poissa 42
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
5 luvun 2 § 
Eva
Biaudet
r
Arvoisa puhemies! Esitän, että 5 luvun 2 §:n 1 momentti hyväksytään vastalauseen mukaisesti. 
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
Arvoisa herra puhemies! Kannatan. 
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Eva Biaudet on Johanna Ojala-Niemelän kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Eva Biaudet’n ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 98, ei 58; poissa 43
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Erkki
Tuomioja
sd
Tarkoitukseni oli äänestää "ei". 
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Merkitään. 
6 luvun 2 § 
Eva
Biaudet
r
Arvoisa puhemies! Esitän, että 6 luvun 2 §:n 2 momentti hyväksytään vastalauseen mukaisesti. 
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
Arvoisa herra puhemies! Kannatan. 
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Eva Biaudet on Johanna Ojala-Niemelän kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Eva Biaudet’n ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 98, ei 59; poissa 42
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
7 luvun 2 § 
Eva
Biaudet
r
Arvoisa puhemies! Esitän, että 7 luvun 2 §:n 1 momentti hyväksytään vastalauseen mukaisesti. 
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
Arvoisa herra puhemies! Kannatan. 
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Eva Biaudet on Johanna Ojala-Niemelän kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Eva Biaudet’n ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 98, ei 58; poissa 43
 
11 luvun 1 § 
Eva
Biaudet
r
Arvoisa puhemies! Esitän, että 11 luvun 1 §:n 2 momentti poistetaan vastalauseen mukaisesti. 
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
Arvoisa herra puhemies! Kannatan. 
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Eva Biaudet on Johanna Ojala-Niemelän kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Eva Biaudet’n ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 98, ei 59; poissa 42
 
18 luku 
Eva
Biaudet
r
Arvoisa puhemies! Esitän, että 18 luku poistetaan vastalauseen mukaisesti. 
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
Arvoisa herra puhemies! Kannatan. 
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Eva Biaudet on Johanna Ojala-Niemelän kannattamana ehdottanut, että luku poistetaan. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Eva Biaudet’n ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 98, ei 59; poissa 42
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
21 luku 
Eva
Biaudet
r
Arvoisa puhemies! Esitän, että 21 luku poistetaan vastalauseen mukaisesti. 
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
Arvoisa herra puhemies! Kannatan tehtyä esitystä. 
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Eva Biaudet on Johanna Ojala-Niemelän kannattamana ehdottanut, että luku poistetaan. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Eva Biaudet’n ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 98, ei 59; poissa 42
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
23 luvun 6 § 
Eva
Biaudet
r
Arvoisa puhemies! Esitän, että 23 luvun 6 § poistetaan vastalauseen mukaisesti. 
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
Arvoisa herra puhemies! Kannatan. 
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Eva Biaudet on Johanna Ojala-Niemelän kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Eva Biaudet’n ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 98, ei 59; poissa 42
 
7. lakiehdotus 
8 § 
Eva
Biaudet
r
Arvoisa puhemies! Esitän, että 8 §:n 1 momentti muutetaan vastalauseen mukaisesti. 
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
Arvoisa herra puhemies! Kannatan. 
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Eva Biaudet on Johanna Ojala-Niemelän kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Eva Biaudet’n ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 98, ei 59; poissa 42
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
12. lakiehdotus 
15 § 
Eva
Biaudet
r
Arvoisa puhemies! Esitän, että 15 §:n 1 momentti hyväksytään vastalauseen mukaisesti. 
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
Arvoisa herra puhemies! Kannatan. 
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Eva Biaudet on Johanna Ojala-Niemelän kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Eva Biaudet’n ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 98, ei 59; poissa 42
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 7/2016 vp sisältyvien 1.—57. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 14.3.2017 15.14