Pöytäkirjan asiakohta
PTK
72
2016 vp
Täysistunto
Perjantai 17.6.2016 klo 12.59—15.01
9
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2016 toiseksi lisätalousarvioksi
Hallituksen esitys
Lisätalousarvioaloite
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Toinen varapuhemies Paula Risikko
Pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen 9. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle 21.6.2016 pidettävään täysistuntoon. 
Puhemiesneuvosto ehdottaa, että lisätalousarvioehdotuksen ainoassa käsittelyssä noudatetaan seuraavaa menettelytapaa: 
Edustajan, joka aikoo ehdottaa muutoksia valtiovarainvaliokunnan mietintöön, on jätettävä muutosehdotuksensa keskuskansliaan. Muutosehdotukset on jätettävä keskuskansliaan viimeistään maanantaina 20.6.2016 kello 11. 
Asian käsittely alkaa yleiskeskustelulla, jossa on nopeatahtinen osuus, jolloin etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia. Yksityiskohtaisessa käsittelyssä tehdään ensin kaikki muutosehdotukset ja sitten niistä äänestetään. Siltä osin kuin lisäta-lousarvioehdotukseen ei ole ehdotettu muutoksia, se katsotaan hyväksytyksi valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena. 
Menettelytapa hyväksyttiin. 
Mietintö pantiin pöydälle 21.6.2016 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 14.3.2017 15:22