Pöytäkirjan asiakohta
PTK
72
2018 vp
Täysistunto
Maanantai 25.6.2018 klo 12.08—20.22
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi  arvonlisäverolain  ja  Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 5. asia. Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 9/2018 vp. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä. 
Keskustelu
20.15
Esko
Kiviranta
kesk
Arvoisa puhemies! Nyt ensimmäisessä käsittelyssä oleva hallituksen esitys merkitsee sitä, että arvonlisäverolakiin tehdään rajat ylittävää sähköistä kuluttajakauppaa koskevan direktiivin edellyttämät muutokset. Niiden on määrä tulla voiman ensi vuoden alusta. 
Muutosten tarkoituksena on helpottaa ja yksinkertaistaa menettelyä, kun toisen jäsenvaltion kuluttajille myydään sähköisiä palveluja tai unionin alueelle sijoittumaton yritys myy sähköisiä palveluja jäsenvaltioiden kuluttajille. Tällä hetkellä verkkokauppiaiden, joiden kotipaikka on EU-alueella, on rekisteröidyttävä arvonlisäverovelvollisiksi EU:n kaikissa jäsenvaltioissa, jonne ne myyvät tuotteitaan, jos myynnin määrä ylittää kyseisen valtion asettaman alarajan. Jatkossa suomalainen yritys voi halutessaan soveltaa Suomen arvonlisäverosäännöksiä, jos myynti on enintään 10 000 euroa. Muutos on perusteltu helpotus hyvin pienille yrityksille. 
20.16
Sari
Essayah
kd
Arvoisa puhemies! Tämä on siinä mielessä äärimmäisen tärkeä tämmöinen, voisiko sanoa, byrokratian purkaminen, koska meillähän on paljon esimerkiksi hyvin pieniä vaikkapa lastenvaatteita myyviä yrityksiä. Voi olla, että perheenäiti tekee siellä sitä iltapuhdetöinään ja huomaa, että kaveritkin ovat kiinnostuneet näistä hyvistä tuotteista, ja ehkä haluaa sitten pistää nettikaupan pystyyn. Tosiaankin se, että tämän kautta on mahdollista keskittyä myymään näitä tuotteita ainoastaan yhdellä rekisteröitymisellä, yhdessä ainoassa sijoittautumisvaltiossa, on varmasti tällaista byrokratian karsimista, ja uskon, että tämä auttaa erityisesti juuri näitä alle 10 000 euron kalenterivuosimyyntiin jääviä yrityksiä. Täytyy todeta, että tämä on hyvää kehitystä oikeaan suuntaan. 
Yleiskeskustelu päättyi. 
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 82/2018 vp sisältyvien 1. ja 2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Pöytäkirjan asiakohta
PTK
72
2018 vp
Täysistunto
Maanantai 25.6.2018 klo 12.08—20.22
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi  arvonlisäverolain  ja  Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 5. asia. Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 9/2018 vp. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä. 
Keskustelu
20.15
Esko
Kiviranta
kesk
Arvoisa puhemies! Nyt ensimmäisessä käsittelyssä oleva hallituksen esitys merkitsee sitä, että arvonlisäverolakiin tehdään rajat ylittävää sähköistä kuluttajakauppaa koskevan direktiivin edellyttämät muutokset. Niiden on määrä tulla voiman ensi vuoden alusta. 
Muutosten tarkoituksena on helpottaa ja yksinkertaistaa menettelyä, kun toisen jäsenvaltion kuluttajille myydään sähköisiä palveluja tai unionin alueelle sijoittumaton yritys myy sähköisiä palveluja jäsenvaltioiden kuluttajille. Tällä hetkellä verkkokauppiaiden, joiden kotipaikka on EU-alueella, on rekisteröidyttävä arvonlisäverovelvollisiksi EU:n kaikissa jäsenvaltioissa, jonne ne myyvät tuotteitaan, jos myynnin määrä ylittää kyseisen valtion asettaman alarajan. Jatkossa suomalainen yritys voi halutessaan soveltaa Suomen arvonlisäverosäännöksiä, jos myynti on enintään 10 000 euroa. Muutos on perusteltu helpotus hyvin pienille yrityksille. 
20.16
Sari
Essayah
kd
Arvoisa puhemies! Tämä on siinä mielessä äärimmäisen tärkeä tämmöinen, voisiko sanoa, byrokratian purkaminen, koska meillähän on paljon esimerkiksi hyvin pieniä vaikkapa lastenvaatteita myyviä yrityksiä. Voi olla, että perheenäiti tekee siellä sitä iltapuhdetöinään ja huomaa, että kaveritkin ovat kiinnostuneet näistä hyvistä tuotteista, ja ehkä haluaa sitten pistää nettikaupan pystyyn. Tosiaankin se, että tämän kautta on mahdollista keskittyä myymään näitä tuotteita ainoastaan yhdellä rekisteröitymisellä, yhdessä ainoassa sijoittautumisvaltiossa, on varmasti tällaista byrokratian karsimista, ja uskon, että tämä auttaa erityisesti juuri näitä alle 10 000 euron kalenterivuosimyyntiin jääviä yrityksiä. Täytyy todeta, että tämä on hyvää kehitystä oikeaan suuntaan. 
Yleiskeskustelu päättyi. 
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 82/2018 vp sisältyvien 1. ja 2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 15.1.2020 11:33