Pöytäkirjan asiakohta
PTK
72
2019 vp
Täysistunto
Torstai 28.11.2019 klo 16.00
3
Jutta Urpilaisen vapautuspyyntö edustajantoimesta
Vapautuspyyntö
VAP 14/2019 vp
Ainoa käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Tuula Haatainen
Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Jutta Urpilainen on eduskunnalle 27.11.2019 osoittamassaan kirjeessä pyytänyt vapautusta edustajantoimesta 1.12.2019 alkaen tultuaan nimitetyksi Euroopan komission jäseneksi. 
Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä. 
Keskustelua ei syntynyt. 
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 
Edustaja Jutta Urpilaiselle myönnettiin vapautus edustajantoimesta 1.12.2019 lukien. 
Viimeksi julkaistu 29.11.2019 10.24