Pöytäkirjan asiakohta
PTK
72
2019 vp
Täysistunto
Torstai 28.11.2019 klo 16.00—19.07
4.2
Suullinen kysymys hallituksen toimista Postin työmarkkinakiistassa (Anna-Kaisa Ikonen kok)
Suullinen kysymys
SKT 69/2019 vp
Suullinen kyselytunti
Ensimmäinen varapuhemies Tuula Haatainen
Seuraava kysymys, kokoomuksen eduskuntaryhmä, edustaja Ikonen, olkaa hyvä. 
Keskustelu
16.35
Anna-Kaisa
Ikonen
kok
Arvoisa puhemies! Esitän ensimmäiseksi osanottomme arvostamamme pitkäaikaisen kansanedustajan Maarit Feldt-Rannan omaisille ja läheisille. 
Kokoomus jätti äsken yhdessä kristillisdemokraattien ja Liike Nytin kanssa välikysymyksen hallituksen omistajaohjaus- ja työmarkkinapolitiikasta. Välikysymys tulee tarpeeseen, sillä pääministeri ei ole suostunut vastaamaan kysymyksiin asiasta. Kokoomus on kantanut syvää huolta vaikeasta tilanteesta koskien Postin työntekijöitä. Postin työntekijä on palkkansa ansainnut. Onneksi tilanteeseen saatiin sopu, kiitos Heidi Niemisen ja Tuoman Aarton neuvottelujen. 
Pääministeri Rinne, sanoitte pääministerin kyselytunnilla 24.11., että pääministerillä ei ole roolia Postin työkiistan sovittelussa. Jälkikäteen on käynyt ilmi, että pääministerin sähköpostista on lähetetty neljän viisaan ryhmän kokoonpano, vaikka ministerit vakuuttivat ehdotuksen tulleen kiistan osapuolilta. Pääministeri Rinne, voisitteko kertoa nyt selkeästi ja yksiselitteisesti, syntyikö Postin kiistan niin sanottu selvitysryhmä viikko sitten osapuolten pyynnöstä ja osapuolten pyynnön mukaisella kokoonpanolla? Jos olette esittänyt ryhmän kokoonpanoa omasta sähköpostistanne, miksi olette antanut ymmärtää toisin? [Puhemies koputtaa] Sotkeuduitteko Postin työkiistaan vai ette? 
16.36
Pääministeri
Antti
Rinne
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Kiitos kysymyksestä. Jos maata uhkaa tilanne, jossa vienti pysähtyy, joukkoliikenne on jo pysähtynyt, ja pääministerillä on huoli siitä, mitä lähtee tapahtumaan suomalaisessa yhteiskunnassa, niin en usko, että kukaan edellyttää, että pääministeri pitää näppinsä erossa tämmöisestä tilanteesta.  
Haluan sanoa, että tässä riidassa oli kysymys kahdesta eri asiasta: oli tämä Paltan ja PAUn työehtosopimuskiista, jota yksiselitteisesti sovitteli sovittelija, ja toisaalta sitten Postin sisäinen kiista liittyen näihin 700 henkilön siirtoon Postin tytäryhtiöön, Postin täysin omistamaan tytäryhtiöön. Tämä kiista jarrutti tuon yleissitovan työehtosopimuksen neuvotteluja Valtakunnansovittelijan toimistossa. Itse asiassa tuo sopimus oli melkein valmis, neuvoteltu jo, kun vielä tämä Postin sisällä oleva kiista häiritsi neuvotteluja. Sen takia valtakunnansovittelijalle esitettiin sovittelulautakunnan käynnistämistä. Valtakunnansovittelija ei tähän pyyntöön suostunut, jolloinka osapuolet pyysivät keskenään tämmöisen sovittelulautakunnan liikkeelle laittamista. [Välihuutoja oikealta] 
Ensimmäinen varapuhemies Tuula Haatainen
Pyydän edustajia, jotka haluavat esittää lisäkysymyksen, nousemaan seisomaan ja painamaan V-painiketta. 
16.37
Anna-Kaisa
Ikonen
kok
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Pidämme myöskin tärkeänä sitä, että sopu syntyi. Se on tietysti tärkeä asia. Kyse on oikeastaan siitä, olisiko eilen syntyneeseen maaliin voitu päästä ilman lakosta syntyneitä työntekijöiden ja koko Suomen uhrauksia. 
Ministeri Paatero, olette sanonut, että ette voinut omistajana tehdä TES-siirrolle mitään, koska päätitte tarttua asiaan vasta silloin, kun liikkeen luovutus Postin tytäryhtiöön oli jo tapahtunut. Olemme saaneet lukea Ilta-Sanomista 27.11. seuraavaa: ”Työntekijöitä edustavan Posti- ja logistiikka-alan unioni PAUn puheenjohtaja Heidi Nieminen sanoo tienneensä 29. elokuuta, että Postin liikkeen luovutus tapahtuu syyskuun alussa.” Kysymys kuuluu: miten on mahdollista, että Postin työntekijöitä edustavan PAUn puheenjohtaja Heidi Nieminen on ollut paremmin informoitu liikkeen luovutuksen päivämääristä kuin ministeri, jolle Posti raportoi? 
16.38
Kunta- ja omistajaohjausministeri
Sirpa
Paatero
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Ihan ensin: olen todella tyytyväinen ja kiitän sekä PAUn että Paltan puolella olleita ihmisiä että myöskin sovittelijaa ja tätä neljän henkilön ryhmää, että tämä ratkaisu saatiin aikaan. Tämä ihan ensin. 
Tämä päivämääräviidakko, josta nyt on tämä julkinen keskustelu tullut — ymmärrän hyvin, että se hämmentää. Informaatiossa, jota minä sain Postin johdolta, kaikissa — tai siis niissä materiaaleissa, joita minä en siinä kohtaa saanut käteeni — on puhuttu päivämäärästä 1.11., niin kuin julkisessa tiedotteessa, mikä oli meillä kaikilla luettavana. Siellä yhdessä kohdassa on ollut se pieni 1.9., joka liittyi PAUn ja Paltan sopimukseen.  
Se, että Heidi Nieminen on tietenkin yt-lain mukaan saanut sen tiedon työntekijänä siitä liikkeen luovutuksesta, on toinen asia. Sitä informaatiota, mikä on mennyt työntekijöille, niin kuin yt-lain mukaan tulee mennä, ei ole siinä kohtaa tullut minulle. Niissä kaikissa vaihtoehdoissa on puhuttu työehtosopimuksen muuttamisesta, ja sen päivämäärä on 1.11. 
16.40
Ben
Zyskowicz
kok
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa rouva puhemies! Ministeri Paatero, kuten sanoitte, oli luonnollista, että PAUn puheenjohtaja Nieminen oli asiasta perillä, mutta tämän päivän Iltalehdessä tämä PAUn puheenjohtaja sanoo seuraavaa: Hän oli yhteydessä omistajaohjausyksikköön ”heti, kun kuuli liikkeen luovutuksesta ja TES-siirrosta eli 29. elokuuta.” Hän kertoo laittaneensa aika monta viestiä ja myös soittaneensa asian takia. ”Varmaan enemmän hänen avustajiinsa ja virkakuntaan kuin itse Paateroon, mutta tästä on omistajan suuntaan viestitetty.” Ministeri Paatero, teillä on valtiosihteeri, teillä on kolme erityisavustajaa, onko teillä nyt niin paljon avustajia, että viesti hukkuu heidän keskinäiseen viestittelyynsä eikä tavoita ministeriä? 
16.41
Kunta- ja omistajaohjausministeri
Sirpa
Paatero
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa rouva puhemies! On varmaankin tapahtunut niin, että jos näitä puheluita on tullut, niin kuin ymmärtääkseni tässä Ilta-Sanomien tai Iltalehden artikkelissa on ollut, niin — kuten siinä todetaan — ne eivät ole kohdanneet minua. Siihen, että onko tullut meidän omistajaohjausyksikköön tai jollekin avustajalle, en ole vielä saanut selvyyttä. Varmistan tämän, ja jos näin on ollut, niin se on tietenkin tarkastelun paikka ja tiedonkulkua pitää parantaa. 
16.41
Jussi
Halla-aho
ps
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Rinteen hallituksen toiminta tässä Postin tapauksessa ei ansaitse kovin hyvää arvosanaa. On kuitenkin syytä keskustella laajemmin niistä työmarkkinaongelmista, joista olemme nyt nähneet jäävuoren huipun. Ihmisten ei voi edellyttää tekevän työtä palkalla, jolla ei pysty elämään. Se, että palkkojen polkeminen sallitaan työvoimavaltaisilla aloilla, on järjetöntä myös julkisen talouden kannalta, koska alipalkatut ihmiset tarvitsevat tulonsiirtoja. Perussuomalaiset ovat johdonmukaisesti vastustaneet halpatyömarkkinoiden luomista etenkin maahanmuuton avulla. [Välihuutoja] Sosialistihallituksen vakiovastaus on, että samat TESit koskevat kaikkia. No, nyt olemme nähneet, miten paljon niistä TESeistä on apua tämän ongelman ehkäisemisessä. Mitä hallitus aikoo tehdä laillisen palkkojen polkemisen saamiseksi kuriin niin Postissa kuin muuallakin? — Kiitos. [Vasemmalta: Viime kaudella hyväksyitte! — Perussuomalaisten ryhmästä: Ei pidä paikkaansa!] 
16.43
Pääministeri
Antti
Rinne
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Erittäin tärkeä kysymys, ja haluan todeta tässä, että hallitukseni alusta lähtien totesi, että tämmöisiä palkkojen heikennyksiä työehtosopimuksesta toiseen siirtämällä ei tulla hyväksymään, ja tämä on lopputulos tässä kiistassa: yksikään ihminen ei siirtynyt heikomman työehtosopimuksen piiriin. Ja tämä tehtiin sen takia, että hallitus piti kiinni lupauksestaan ja toteutti sen, että 700 ihmisen työehdot eivät heikentyneet tässä prosessissa. Siitä olen ylpeä ja tyytyväinen, että tämä hallitus pystyi tämän tekemään. [Välihuutoja] Haluan myös sanoa sen, että meillä on [Puhemies koputtaa] valmius lainsäädännön kehittämiseen sillä tavalla, että tällainen työehtosopimusshoppailu loppuu Suomesta. Me tulemme esittämään vaihtoehdot sille, miten tämä tullaan toteuttamaan. Tulemme tuomaan eduskuntaan sellaisia esityksiä, joilla tämä työehtosopimusshoppailu saadaan Suomessa hillittyä. 
16.44
Kai
Mykkänen
kok
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Tämän pääministerin vastauksen kautta päästään oikeastaan siihen asian pihviin: siihen, miten tämän maan kansallisvarallisuutta hoidetaan. Te sanoitte, pääministeri, nyt tässäkin, että olette jo alun perin — ja julkisuuden tietojenkin mukaan jo kesällä — sanonut, että työehtoshoppailua ei hyväksytä, ja olette sitä kautta, julkisuuden kautta, ohjannut myös Postia, että näin ei tulisi tehdä. Miten ihmeessä te päästitte syntymään tilanteen, jossa oli kaksi omistajan linjaa? Se, mitä te ja ministeri Paatero sanoitte julkisuudessa, oli aivan toista kuin mitä omistajan, siis valtion, lukuun toimivan yhtiön hallitus toteutti päätöksissään elokuussa. Niihin ei puututtu etukäteen eikä edes jälkikäteen, kuten on käynyt ilmi. Kiistatta 21. elokuuta teille on raportoitu hallituksen päätöksistä Postin sisältä, ja te olisitte silloin voinut sanoa: kyllä, ei, ehkä, katsotaan myöhemmin. Voimme päätellä, mitä sanoitte, ainoastaan sen kautta, että tiedote tuli Postilta 29.8., että asia etenee. [Puhemies koputtaa] Sen jälkeen olette valinnut sitten julkisuuden kautta puuttua asiaan mutta ette omistajana muuttaa päätöstä, [Puhemies koputtaa] ja lopulta sitten työehtosopimusneuvotteluissa [Puhemies: Aika!] tulitte mukaan. Miksi ette varmistanut, että omistajan linja on Postin hallituksen linja? 
16.45
Pääministeri
Antti
Rinne
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Postin hallituksen kokousmatkan jälkeen — 10.—18. päivä San Franciscoon, Postin hallitus oli tehnyt tuolla matkalla päätöksiä henkilöstöpolitiikkaan liittyen — hallitus esitteli 21.8. omistajaohjausministeri Paaterolle päätöksiään, joittenka mukaan Postin hallitus oli päättänyt, että 8 100 ihmistä siirretään 1.11. liikkeen luovutuksen perusteella toiseen yritykseen ja että 700 Postin pakettilajittelijaa siirretään toiseen sopimukseen 1.11.2019. Ministeri Paatero on todennut, että tämä ei hallitukselle käy, omistajalle ei käy, ja tuon keskustelun jälkeen Posti muutti tilannetta 28. päivä, 700 ihmistä siirrettiin, ja se oli vastoin omistajan selkeätä tahtotilaa. 
16.46
Ville
Tavio
ps
(vastauspuheenvuoro)
Rouva puhemies! Pääministeri Rinne, te sanotte, että hallitus on TES-shoppailua vastaan. JHL on käynyt nyt Turussa viime päivinä työtaistelua, kuten olette varmasti tietoinen. Turussa nimittäin kaupunginyhtiö Arkean 1 050 työntekijää ollaan vaihtamassa toiseen TESiin ja heidän palkkojaan aiotaan polkea. [Eduskunnasta: Ohhoh!] Asian ratkaisivat äänestyksessä vihreät ja keskusta. Miksi, pääministeri Rinne, te sallitte hallituskumppanienne harjoittaa sitten tällaista TES-shoppailua? 
16.47
Pääministeri
Antti
Rinne
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Jos kaikkia tämän maan kuntien päätöksiä lähdetään tarkastelemaan, löytyy varmaan hyvin erilaisia päätöksiä erilaisissa tilanteissa. Minä en tunne tuota Turun tilannetta, mutta tiedän tämän hallituksen tahtotilan, ja se on, että tässä suomalaisessa yhteiskunnassa työehtoshoppailua ei tule harrastaa. Ja niin kuin sanoin, tämä hallitus tulee tekemään esitykset siitä, millä tavalla tämä suomalainen työehtoshoppailu kitketään pois työpaikoilta. [Perussuomalaisten ryhmästä: Eli te hyväksytte?]  
16.47
Petteri
Orpo
kok
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Todellakin, kun poliitikot puuttuvat työmarkkinoiden toimintaan, syntyy sutta ja sekundaa, ja kyllä sitä valitettavasti tässä on nyt ollut ihan riittämiin. Kun tässä on julkisuuden kautta lähinnä nyt tietoja saatu ja siellä ovat vilahtaneet SDP:n tekemät muistiot ja päätökset omistajaohjaukseen liittyen ja kun minun tietääkseni hallituksessa on kuitenkin neljä muutakin puoluetta, niin haluaisin kysyä teiltä, vaikkapa keskustan ja vihreiden ministeriryhmiltä: Oletteko te olleet mukana siunaamassa näitä toimintalinjoja? Onko teillä joku mielipide ylipäänsä näihin asioihin? Oletteko te sitä mieltä, että SDP:n pääministeri ja omistajaohjausministeri ovat toimineet tässä nyt oikein? Tuetteko te tätä toimintalinjaa? 
16.48
Kunta- ja omistajaohjausministeri
Sirpa
Paatero
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa rouva puhemies! Täällä tietääkseni emme vastaa eri puolueina vaan vastaamme hallituksena. [Välihuutoja oikealta — Jukka Gustafsson: Kuunnelkaa nyt!] Tässä tapauksessa jokaisella ministerillä on omat vastuut, ja tässä kohtaa minun vastuullani ovat kunnat, valtionhallinto, julkinen ict ja omistajapolitiikka. Se, että minä keskustelen pääministerin kanssa ja informoin hänet, on mielestäni vähintäänkin kohtuullista, monista muistakin asioista, jotta pääministeri tietää, mitä tässä tapahtuu maan kaikkien ministereitten tasolla. Minä olen se ministeri, joka tällä hetkellä vastaan siitä omistajaohjauspolitiikasta. [Juha Mäenpää: Miten meni mielestänne?] Teillä on monilla tietoa siitä, kuinka haastavia tehtäviä siihen on liittynyt vuosien aikana — erilaiset kollegat aikaisemmiltakin vuosilta ovat olleet ryöpytyksessä niin täällä salissa kuin mediankin puolelta. [Puhemies koputtaa] Tämä on ollut tehtävän vastaanottaessa tiedossa. 
16.49
Pääministeri
Antti
Rinne
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Edustaja Orpo, teidän kysymyksenne näyttää tarkoittavan selkeästi sitä, että kokoomus ei hyväksy tätä lopputulosta, [Välihuutoja] siis sitä, että työehtosopimuksia ei heikennetty. 
Tämän hallituksen aivan keskeinen tavoite tässä työriidassa — siis niissä kahdessa työriidassa — oli pysyä erossa työehtosopimusneuvotteluista ja huolehtia siitä, että tämä riita, joka koski niitä 700:aa ihmistä, saadaan ratkaistua sillä tavalla, että yhdenkään työntekijän työehdot eivät heikkene. Tässä tämä hallitus onnistui, arvoisa edustaja Orpo. Tässä tämä hallitus onnistui. 
Ihmettelen myöskin perussuomalaisten kannanottoja tähän keskusteluun, kun lähtökohta on se, että tekin ilmeisesti olette vaatineet, että näitten ihmisten työehtoja ei heikennetä. Onko tämä väärin sammutettu tulipalo? [Välihuutoja perussuomalaisten ryhmästä] 
16.50
Antti
Häkkänen
kok
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Nyt on käynnissä tämän vaalikauden suurin työllisyyteen vaikuttava asia eli työmarkkinakierros. Työmarkkinakierroksella ratkotaan palkansaajien ostovoimakysymyksiä mutta toisaalta samassa yhtälössä myös yritysten toimintakykyä työllistää ja luoda kasvua tähän maahan. Eri aloilla eri yrityksissä nämä kysymykset ovat hyvin yksityiskohtaisia, ja sen takia poliitikkojen ei pidä sekaantua näihin asioihin. Niitä asioita, kuten palkkakysymyksiä, ei pidä ratkoa yksityiskohtaisesti kyselytunnilla mutta ei myöskään hallituksen toimesta. 
No nyt valtiovarainministeri Lintilä Kauppalehdessä sanoo, että ei pitkälläkään tikulla pidä koskea, ja pääministeri vielä sunnuntain kyselytunnilla sanoi, että ei hallitus osallistu. No nyt kun työmarkkinajärjestöt katsovat tätä kyselytuntia ja kysyvät kysymyksen, osallistuuko hallitus jatkossa neuvotteluihin vai ei, niin, valtiovarainministeri Lintilä, mikä on teidän kantanne? [Jukka Gustafsson: Kannattaa puuttua, jollei laivat liiku!]  
16.51
Valtiovarainministeri
Mika
Lintilä
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Työmarkkinakierroksesta näyttää tulevan verrattain haastava, mutta se on äärettömän tärkeä suomalaiselle taloudelle, kansantaloudelle. [Ben Zyskowicz: Niinhän Häkkänen sanoi!] Tietysti meidän kaikkien tulee tehdä parhaamme tukeaksemme neuvottelutuloksia ja sitä, että päästään sopimuksiin, mutta työmarkkinoilla on lähdetty nyt liittokohtaisiin sopimuksiin, ei keskitettyihin. Voiko sanoa, että vanhassa ajassa ehkä hallituksella, valtiolla, olisi ollut enemmän roolia — olisi voitu tehdä ehkä verotuksellisia, ehkä joitain rahapohjaisiakin toimia — mutta on aika kestämätön tapa, jos me liittokohtaisissa neuvotteluissa lähtisimme hallituksen puolelta liikkeelle. Eli tähän perustuu se, että me emme tule lähtemään hallituksen puolelta aktiivisesti toimiin, vaan meidän lähtökohtamme on se, että annamme neuvotteluille työrauhan ja toivomme, että pääsemme ihan rauhassa tekemään hyvää tulosta, [Puhemies koputtaa] koska kansantalouden kannalta nämä ovat äärettömän vaarallisia tilanteita. [Välihuutoja] 
16.53
Pääministeri
Antti
Rinne
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Edustaja Häkkänen, tosiasiallinen tilanne on tässä nimenomaisessa riidassa, tässä Posti-riidassa, se, että oli kaksi asiaa, toisistaan erillistä asiaa, jotka linkittyvät kuitenkin toisiinsa. Ensimmäinen asia oli Paltan ja PAUn välinen työehtosopimus, joka oli ajautunut työriitaan, sovittelijan toimiston selvitettäväksi. Toinen asia oli sitten Postin sisällä omistajaohjaukseen liittyvä asia, jossa 700 ihmistä siirrettiin valtion yksin omistamassa yrityksessä heikomman työehtosopimuksen piiriin. Tämä haluttiin korjata — tämä hallitus halusi, että 700 ihmistä ei siirry heikompien työehtojen piiriin — ja tämä hoidettiin kuntoon. Oliko tämä teistä väärin? [Ben Zyskowicz: Miksette estäneet sitä? Te olette omistaja!]  
16.54
Jani
Mäkelä
ps
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Suuressa kuvassa tilanne on se, että postimaksut on nostettu pilviin, postinjakelua on heikennetty ja postikonttoriverkosto on alasajettu vedoten heikkoon kannattavuuteen. Kuitenkin tosiasia on se, että tilinpäätöksestä käy ilmi, että varsinaiset postipalvelut ovat tuottaneet viime vuosina satojen miljoonien voiton mutta logistiikkapalvelut ovat kannattamattomia ja tuottaneet satojen miljoonien tappion. Postin tulisi valtionyhtiönä hoitaa peruspalvelunsa mahdollisimman kustannustehokkaasti. Peruspalveluiden hintoja nostamalla kerätyt voitot on kuitenkin käytetty ulkomaanseikkailuihin, yksityisten toimijoiden kanssa kilpailuun ja jopa toimitusjohtajan golfosakkeen rahoittamiseen. Ministeri Paatero, kysynkin teiltä: Oletteko saanut Postin tulonmuodostuksesta omistajaohjausministerinä haluamanne tiedot? Katsotteko, että ne tiedot ovat olleet totuudenmukaisia, ja mihin toimenpiteisiin olette ryhtynyt, jotta peruspalveluiden hinnat saadaan kohtuulliselle tasolle eikä kerätyillä voitoilla rahoiteta muuta oheistoimintaa? 
16.55
Kunta- ja omistajaohjausministeri
Sirpa
Paatero
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa rouva puhemies! Meillä on, niin kuin kysyjä hyvin totesi, meneillään samaan aikaan useita eri kysymyksiä. Ensinnäkin hallitusohjelmassa lukee jo, että postipalvelulaki arvioidaan uudelleen elikkä se laki, joka määrittää yleispalveluvelvoitteen, sen, että jokaiseen kotiin on niitä kirjeitä tultava, sen, kuinka monena päivänä viikossa, ja sen, miten meillä verkko myöskin palvelupisteiden osalta muodostuu. Tähänhän tehtiin muutoksia edellisen hallituksen aikana, jolloinka markkinaa avattiin. 
Nämä Postin sisäiset asiat, joihin viittasitte, esimerkiksi tilinpäätös- ynnä muut tiedot, haluan vielä paljon paremmin selvittää kuin olen tähän mennessä ehtinyt nyt tämän viikon aikana. 
Ja sitten näihin kysymyksiin, miten Posti on toiminut aiemmin, muun muassa tähän kysymykseen Venäjän puolelle menosta ja muista semmoisista kokeiluista, jotka on sitten jouduttu vetämään alas. Nämä on tehty aiemmin, [Puhemies koputtaa] ei edes välttämättä tämän nykyisen Postin hallituksen aikana, vaan osa jo aiemmin. Ja tietenkin myöskin nämä pitää nyt perata läpi.  
Ensimmäinen varapuhemies Tuula Haatainen
Myös Liike Nytillä on tähän aiheeseen kysymys. 
Viimeksi julkaistu 8.1.2020 16.57