Viimeksi julkaistu 11.8.2021 15.49

Pöytäkirjan asiakohta PTK 72/2021 vp Täysistunto Tiistai 8.6.2021 klo 13.59—16.01

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 86/2021 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 7/2021 vp
Toinen käsittely
Puhemies Anu Vehviläinen
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 13. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. — Keskustelu, edustaja Taimela. 

Keskustelu
15.57 
Katja Taimela sd :

Arvoisa rouva puhemies! Aivan lyhykäisyydessään tässä käsittelyvaiheessa vielä tästä esityksestä: 

Tässä on kyseessä tärkeä jatkoesitys liittyen yrittäjän työmarkkinatukeen, ja tämä tukihan liittyy siis voimakkaasti koronaan ja on siitä syystä tehty jo aiemminkin määräajoiksi. Kyseessä on nyt jo neljäs jatko. Nyt tällä hetkellä tätä jatkoa seuraa aina sinne syyskuun loppuun asti. 

Tätä on käsitelty työelämä‑ ja tasa-arvovaliokunnassa, ja myös tämän koronalakijatkon kohdalla, niin kuin aiemminkin valiokuntatyössä, olemme kiinnittäneet huomiota siihen, että kun tehdään lainsäädäntöä lyhyiksi jaksoiksi kerrallaan, on äärimmäisen tärkeää tehdä nämä jatkopäätökset ajoissa ja sitten tiedotukseen on erityisesti panostettava. Toki ajattelen kyllä itse, että kun kyse on jatkosta, niin yrittäjät myös itse valppaasti seuraavat sitä mahdollisuutta, jos ja kun korona on aiheuttanut monissa kohdin tarpeen työmarkkinatuelle. 

Tämä esitys oli myös sellainen, että tähän jätettiin valiokuntakäsittelyssä pykälävastalause, ja haluan kyllä todeta vielä tässäkin kohdin tässä salissa sen, että kun tämän esityksen historian tietää — ja sitä on myös helppo näistä eduskunnan pöytäkirjoista ja valiokuntakäsittelyistä seurata — niin uskallan ajatella, että jatkoa tarvittaessa tälle yrittäjän työmarkkinatuelle myös sitten herkästi jatkossakin valmistellaan ilman varsinaisia pykälävastalauseita, jos ja kun emme pääse tästä koronasta ja ollaan siinä tilanteessa sitten taas, että syyskuun lopusta kenties tätä valmistelua pitäisi jatkaa vaikka esimerkiksi vuoden loppuun. Tässä hetkessä nytten on neljännestä määräajasta kysymys, ja nyt mennään syyskuun loppuun asti tämän esityksen kohdalla. 

Keskustelu päättyi. 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 86/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.