Viimeksi julkaistu 4.6.2021 19.10

Pöytäkirjan asiakohta PTK 73/2015 vp Täysistunto Tiistai 1.12.2015 klo 13.59—17.09

30. Hallituksen esitys  eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 79/2015 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 9/2015 vp
Mietinnön pöydällepano
Toinen varapuhemies Paula Risikko
:

Pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen 30. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle 2.12.2015 pidettävään täysistuntoon. 

Keskustelua ei syntynyt. 

Mietintö pantiin pöydälle 2.12.2015 pidettävään täysistuntoon.