Viimeksi julkaistu 4.6.2021 18.07

Pöytäkirjan asiakohta PTK 73/2015 vp Täysistunto Tiistai 1.12.2015 klo 13.59—17.09

33.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 114/2015 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 2/2015 vp
Mietinnön pöydällepano
Toinen varapuhemies Paula Risikko
:

Pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen 33. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle 2.12.2015 pidettävään täysistuntoon. 

Keskustelua ei syntynyt. 

Mietintö pantiin pöydälle 2.12.2015 pidettävään täysistuntoon.