Viimeksi julkaistu 5.6.2021 0.19

Pöytäkirjan asiakohta PTK 73/2016 vp Täysistunto Tiistai 21.6.2016 klo 14.00—0.59

10. Hallituksen esitys  eduskunnalle  laiksi  vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 74/2016 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 18/2016 vp
Toinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 10. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. 

Keskustelu
0.30 
Satu Taavitsainen sd :

Arvoisa puhemies! Pidän erittäin tärkeänä, että parannamme kansalaisten yhdenvertaista mahdollisuutta päästä osalliseksi tietoyhteiskuntaan. Verkkopalvelut ja sähköinen asiointi eri viranomaisten kanssa ovat niin arkipäivää, että voidaan puhua jo aivan peruspalveluista. Palvelun tulisi olla samanlainen maksuton perusoikeus kuin on Kela-kortti, joka lähetetään kaikille kansalaisille. 

Sähköisen tunnistautumisen välineet Suomessa ovat valitettavasti liian pankkiriippuvaisia. Valiokunta kantoi huolta siitä, että pankeilla on käytännössä monopoliasemaan rinnastettava asema sähköisten tunnisteiden osalta. Palvelun kalleuden tai muun syyn vuoksi ulkopuolelle jää satojatuhansia suomalaisia. He ovat ulosottovelallisia, jotka eivät saa pankkitunnuksia, tai pienituloisia eläkeläisiä tai työttömiä. On myös muita henkilöryhmiä, joiden osalta sähköiset tunnistusvälineet muodostuvat ongelmaksi, on esimerkiksi henkilöitä, jotka eivät alaikäisyyden, sairauden tai muun rajoitteen vuoksi voi itse asioida sähköisesti, eikä toisella henkilöllä ole oikeutta asioida henkilön puolesta. Omaishoitajilla on usein vastaavia ongelmia hoitaessaan omaisensa asioita, kuten valiokunta mietinnössään toteaa. Pidänkin, arvoisa puhemies, aivan välttämättömänä, että hallitus selvittää, kuinka sähköisten tunnistusvälineiden saatavuus ja käyttäminen turvataan näille henkilöryhmille. 

Keskustelu päättyi. 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 74/2016 vp sisältyvät 1.—15. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.