Viimeksi julkaistu 5.6.2021 0.19

Pöytäkirjan asiakohta PTK 73/2016 vp Täysistunto Tiistai 21.6.2016 klo 14.00—0.59

16. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista  sekä  valtion  yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 59/2016 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 13/2016 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 59/2016 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.