Viimeksi julkaistu 5.6.2021 0.40

Pöytäkirjan asiakohta PTK 73/2016 vp Täysistunto Tiistai 21.6.2016 klo 14.00—0.59

22.  Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa

Hallituksen esitysHE 97/2016 vp
Valiokunnan mietintöStVM 12/2016 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 97/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.