Pöytäkirjan asiakohta
PTK
73
2016 vp
Täysistunto
Tiistai 21.6.2016 klo 14.00—0.59
24
Hallituksen  esitys   eduskunnalle  joukkorahoituslaiksi  sekä  eräiksi  siihen  liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 46/2016 vp sisältyvät 1.-8. ja 10. lakiehdotuksen. Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 11. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä hallituksen esitykseen HE 46/2016 vp sisältyvän 9. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 27.4.2017 11:52