Viimeksi julkaistu 5.6.2021 0.40

Pöytäkirjan asiakohta PTK 73/2016 vp Täysistunto Tiistai 21.6.2016 klo 14.00—0.59

27. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi pelastuslain ja hätäkeskustoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 100/2016 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.