Viimeksi julkaistu 5.6.2021 2.04

Pöytäkirjan asiakohta PTK 73/2016 vp Täysistunto Tiistai 21.6.2016 klo 14.00—0.59

29.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain 19 ja 19 a §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 102/2016 vp
Lähetekeskustelu
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 29. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan. 

Keskustelu
0.47 
Krista Mikkonen vihr :

Arvoisa puheenjohtaja! Tämä lainauskorvausten laajentaminen koskemaan yleisten kirjastojen lisäksi yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kirjastoja on varsin kannatettava ja itse asiassa esitys, jota on jo pitkään eduskunnassa ajettu, ja kaikki eduskuntapuolueet 2015 antoivat tästä yhteisen lausuman. 

Yleisistä kirjastoista lainataan vuosittain noin 70 miljoonaa kirjaa ja 4 miljoonaa äänitettä. Korkeakoulujen kirjastoissa, jotka nyt tulisivat tähän lainauskorvauksen piiriin, tehdään 16 miljoonaa lainaa vuosittain. Näistä korkeakoulujen kirjastoista lainataan erityisesti tietokirjoja, jolloin tietokirjailijoiden asema tämän lakiesityksen myötä parantuisi, kun he pääsisivät entistä paremmin lainauskorvausten piiriin. Kirjailijoiden tulohan osittain muodostuu näistä tekijänoikeus- ja lainauskorvauksista, ja tätä kautta tällä esityksellä kyllä lisätään kirjailijoiden yhdenvertaisuutta. 

Se huoli tässä esityksessä kuitenkin on, että tässä ei ole ajateltu lisätä resursseja näihin lainauskorvausmäärärahoihin. Kun nyt laajennuksen myötä samaa summaa tulee jakamaan suurempi määrä kirjailijoita, se tietysti tarkoittaa sitä, että sitten summat lainausta kohti ja kirjailijaa kohti pienevät, ja se on tässä huolestuttavaa. Onkin välttämätöntä, että lainauskorvauksien määriä lisättäisiin, ja jo nykyisen lain kohdallahan on ollut toiveita, että pystyisimme nostamaan näitä lainauskorvauksia pohjoismaiselle tasolle, ja nyt kun me laajennamme tätä kirjastojoukkoa, joka on mukana, niin entistä tärkeämmäksi tulee tämä lainauskorvausten määrän korottaminen. 

Keskustelu päättyi. 

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.