Pöytäkirjan asiakohta
PTK
73
2017 vp
Täysistunto
Tiistai 20.6.2017 klo 14.01—18.29
27
Hallituksen esitys  eduskunnalle  laeiksi  aluevalvontalain  ja  rikoslain  17 luvun 7 b §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
HE 56/2017 vp
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 21.6.2017 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 19.11.2018 12:48