Pöytäkirjan asiakohta
PTK
73
2017 vp
Täysistunto
Tiistai 20.6.2017 klo 14.01—18.29
29
Hallituksen esitys eduskunnalle maakaasumarkkinalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
HE 50/2017 vp
Lakialoite
Toimenpidealoite
TPA 3/2016 vp
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 21.6.2017 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 20.6.2017 20:24