Viimeksi julkaistu 9.6.2021 20.46

Pöytäkirjan asiakohta PTK 73/2021 vp Täysistunto Keskiviikko 9.6.2021 klo 14.00—20.17

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 76/2021 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 4/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 10.6.2021 pidettävään täysistuntoon.