Viimeksi julkaistu 9.6.2021 17.34

Pöytäkirjan asiakohta PTK 73/2021 vp Täysistunto Keskiviikko 9.6.2021 klo 13.45

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinten kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 25/2021 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 10/2021 vp
Pöytäkirjan liite EDK-2021-AK-381060
Lausumaehdotus 8.6.2021
Liite 3A
Toinen käsittely
Puhemies Anu Vehviläinen
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Keskustelu asiasta päättyi 8.6.2021 pidetyssä täysistunnossa. 

Keskustelussa on Ritva Elomaa Mikko Lundénin kannattamana tehnyt lausumaehdotuksen, joka on monistettuna jaettu edustajille. (Pöytäkirjan liite 3A) 

Selonteko hyväksyttiin. 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 25/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdystä lausumaehdotuksesta. 

Mietintö ”jaa”, Ritva Elomaan ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 32, ei 24; poissa 143
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

Asian käsittely päättyi.