Viimeksi julkaistu 12.10.2021 18.09

Pöytäkirjan asiakohta PTK 73/2021 vp Täysistunto Keskiviikko 9.6.2021 klo 13.45

4. Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen vaali

VaaliVAA 21/2021 vp
Vaaleja
Puhemies Anu Vehviläinen
:

Päiväjärjestyksen 4. asiana on eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen vaali. Apulaisoikeusasiamies valitaan neljän vuoden toimikaudeksi, joka alkaa 1.10.2021 ja päättyy 30.9.2025. 

Edustajille on jaettu ote perustuslakivaliokunnan pöytäkirjasta, joka sisältää valiokunnan arvioinnin ilmoittautuneesta. Tehtävään ilmoittautuneen hakemus on ollut nähtävänä keskuskansliassa. 

Vaali toimitetaan kuten puhemiehen vaali. Vaali toimitetaan siis umpilipuin. Äänestyslipussa saa olla vain valittavan nimi niin selvästi ilmaistuna, ettei epäselvyyttä tarkoitetusta henkilöstä synny. Muunlainen äänestyslippu hylätään. Vaali toimitetaan yhtä uurnaa käyttäen. Edustajat tuovat äänestyslippunsa uurnaan nimenhuudon mukaisessa järjestyksessä ja niin taitettuna, ettei lipun sisältö ole näkyvissä. 

Vaalitoimituksessa avustamaan pyydän seuraavat edustajat: Kristiina Salonen, Ville Tavio, Jukka Kopra ja Mikko Kinnunen. 

Vaalitoimitus alkoi. 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Äänestyksen tulos julistetaan. 

Sihteeri luki: 

Äänestyksessä on ääniä saanut Pasi Pölönen 53 ääntä. Tämän lisäksi on annettu kaksi tyhjää äänestyslippua sekä yksi äänestyslippu, joka on hylätty sen johdosta, että siinä on ollut virheellinen nimi. 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Kun oikeustieteen tohtori Pasi Pölönen on saanut äänestyksessä enemmän kuin puolet annetuista äänistä, on hänet valittu eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen tehtävään toimikaudeksi, joka alkaa 1.10.2021 ja päättyy 30.9.2025. 

Eduskunta valitsi eduskunnan apulaisoikeusasiamieheksi oikeustieteen tohtori Pasi Pölösen.