Viimeksi julkaistu 4.6.2021 18.56

 Pöytäkirjan asiakohta PTK 74/2015 vp Täysistunto Keskiviikko 2.12.2015 klo 13.59

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta  annetun  lain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 44/2015 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 9/2015 vp
Toinen käsittely
Puhemies Maria Lohela
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 1.12.2015 pidetyssä täysistunnossa. 

Keskustelussa on Katja Taimela Katja Hännisen kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Hyväksyminen "jaa", hylkääminen "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 102, ei 59; poissa 38
 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 44/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.