Viimeksi julkaistu 5.6.2021 0.46

Pöytäkirjan asiakohta PTK 74/2016 vp Täysistunto Keskiviikko 22.6.2016 klo 14.03

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 43/2016 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 11/2016 vp
Toinen käsittely
Puhemies Maria Lohela
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 21.6.2016 pidetyssä täysistunnossa. 

Keskustelussa on Emma Kari Timo Harakan kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Hyväksyminen "jaa", hylkääminen "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 102, ei 67; poissa 30
 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 43/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.