Pöytäkirjan asiakohta
PTK
74
2016 vp
Täysistunto
Keskiviikko 22.6.2016 klo 14.03—21.14
6
Hallituksen esitys eduskunnalle tuomioistuinlaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Pöytäkirjan liite EDK-2016-AK-68113
Liite 6A
Toinen käsittely
Puhemies Maria Lohela
Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 6. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 21.6.2016 pidetyssä täysistunnossa. 
Keskustelussa on Eva Biaudet Sanna Marinin kannattamana ehdottanut, että 2. lakiehdotus hylätään. Katja Hänninen on Eva Biaudet’n kannattamana tehnyt kaksi lausumaehdotusta, jotka on monistettuina jaettu edustajille. (Pöytäkirjan liite 6A) 
Selonteko hyväksyttiin. 
Puhemies Maria Lohela
Ensin on äänestettävä 2. lakiehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. 
Hyväksyminen "jaa", hylkääminen "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 109, ei 63; poissa 27
 
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 7/2016 vp sisältyvät 1.-57. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. 
Puhemies Maria Lohela
Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksista. 
Mietintö "jaa", Katja Hännisen ehdotus 1 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 109, ei 63; poissa 27
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Katja Hännisen ehdotus 2 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 109, ei 63; poissa 27
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 9.3.2017 14.44