Pöytäkirjan asiakohta
PTK
74
2018 vp
Täysistunto
Tiistai 26.6.2018 klo 13.59—17.57
11
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi turvatoimista Maahanmuuttovirastossa ja yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 83 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Toinen varapuhemies Tuula Haatainen
Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 11. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. 
Keskustelu
17.26
Kari
Kulmala
sin
Arvoisa rouva puhemies! Hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki turvatoimista Maahanmuuttovirastossa.  
Yhteiskunnan tehtävä on suojella turvallisuuttamme. Jokaisella meillä on oikeus turvallisuuteen. Tämä on määritelty perustuslaissamme. Turvallinen työympäristö ja erilaisiin turvallisuusuhkiin varautuminen ovat entistä tärkeämmässä roolissa myös Maahanmuuttovirastossa. Tämän lakiesityksen tarkoitus on suojata Maahanmuuttovirastossa työskenteleviä henkilöitä erilaisilta vaaratekijöiltä, turvata työskentelyolosuhteita sekä suojata viraston omaisuutta.  
Laissa säädettäisiin jatkossa Maahanmuuttoviraston käytössä olevissa tiloissa turvatehtävissä työskentelevien turvatarkastajien toimivaltuuksista. Toimivaltuudet liittyvät henkilöllisyyden tarkistamiseen, turvatarkastukseen, henkilön tarkastukseen, esineiden haltuunottoon, pääsyn estämiseen, henkilön poistamiseen ja henkilön kiinniottamiseen.  
Pidän hyvänä, että turvatarkastuksia voidaan hankkia ostopalveluna ja turvatarkastajan on oltava poliisin tähän tehtävään hyväksymä henkilö. Vain tällä tavoin voidaan taata tarvittaessa riittävä henkilöstö.  
Pidän esitystä kokonaisuudessaan hyvänä sekä tarpeellisena ja suorastaan välttämättömänä Maahanmuuttoviraston henkilöstön suojaamiseksi.  
 
17.28
Eerikki
Viljanen
kesk
Arvoisa puhemies! Haluan kiittää hallitusta ja hallintovaliokuntaa erittäin ripeästä toiminnasta, että tämä laki Maahanmuuttoviraston turvatoimien parantamisesta on saatu tänne eduskunnan käsittelyyn ja että se saadaan muuttamattomana nyt ripeästi voimaan. 
Kuten hallintovaliokuntakin asian ilmaisee, tässä esityksessä on huomioitu se, että turvallisuuden ylläpitämisen edellytykset ovat muuttuneet, ja ilman sen suurempia eleitä on ryhdytty heti toimiin tilanteen parantamiseksi, turvallisuuden parantamiseksi. 
On erittäin tärkeää, kuten edustaja Kulmalakin äsken totesi, että Maahanmuuttovirastossakin työskentelevien ihmisten turvallisuus pystytään turvaamaan, kuten myös siellä asioivien asiakkaiden turvallisuus pystytään turvaamaan. Tällä lainsäädännöllä tehdään nyt tarvittavia toimia turvallisuuden parantamiseksi tässä muuttuneessa turvallisuustilanteessa. Tässä on hyviä toimenpiteitä. Tällä tiellä on hyvä edetä. 
Keskustelu päättyi. 
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 32/2018 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Pöytäkirjan asiakohta
PTK
74
2018 vp
Täysistunto
Tiistai 26.6.2018 klo 13.59—17.57
11
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi turvatoimista Maahanmuuttovirastossa ja yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 83 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Toinen varapuhemies Tuula Haatainen
Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 11. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. 
Keskustelu
17.26
Kari
Kulmala
sin
Arvoisa rouva puhemies! Hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki turvatoimista Maahanmuuttovirastossa.  
Yhteiskunnan tehtävä on suojella turvallisuuttamme. Jokaisella meillä on oikeus turvallisuuteen. Tämä on määritelty perustuslaissamme. Turvallinen työympäristö ja erilaisiin turvallisuusuhkiin varautuminen ovat entistä tärkeämmässä roolissa myös Maahanmuuttovirastossa. Tämän lakiesityksen tarkoitus on suojata Maahanmuuttovirastossa työskenteleviä henkilöitä erilaisilta vaaratekijöiltä, turvata työskentelyolosuhteita sekä suojata viraston omaisuutta.  
Laissa säädettäisiin jatkossa Maahanmuuttoviraston käytössä olevissa tiloissa turvatehtävissä työskentelevien turvatarkastajien toimivaltuuksista. Toimivaltuudet liittyvät henkilöllisyyden tarkistamiseen, turvatarkastukseen, henkilön tarkastukseen, esineiden haltuunottoon, pääsyn estämiseen, henkilön poistamiseen ja henkilön kiinniottamiseen.  
Pidän hyvänä, että turvatarkastuksia voidaan hankkia ostopalveluna ja turvatarkastajan on oltava poliisin tähän tehtävään hyväksymä henkilö. Vain tällä tavoin voidaan taata tarvittaessa riittävä henkilöstö.  
Pidän esitystä kokonaisuudessaan hyvänä sekä tarpeellisena ja suorastaan välttämättömänä Maahanmuuttoviraston henkilöstön suojaamiseksi.  
 
17.28
Eerikki
Viljanen
kesk
Arvoisa puhemies! Haluan kiittää hallitusta ja hallintovaliokuntaa erittäin ripeästä toiminnasta, että tämä laki Maahanmuuttoviraston turvatoimien parantamisesta on saatu tänne eduskunnan käsittelyyn ja että se saadaan muuttamattomana nyt ripeästi voimaan. 
Kuten hallintovaliokuntakin asian ilmaisee, tässä esityksessä on huomioitu se, että turvallisuuden ylläpitämisen edellytykset ovat muuttuneet, ja ilman sen suurempia eleitä on ryhdytty heti toimiin tilanteen parantamiseksi, turvallisuuden parantamiseksi. 
On erittäin tärkeää, kuten edustaja Kulmalakin äsken totesi, että Maahanmuuttovirastossakin työskentelevien ihmisten turvallisuus pystytään turvaamaan, kuten myös siellä asioivien asiakkaiden turvallisuus pystytään turvaamaan. Tällä lainsäädännöllä tehdään nyt tarvittavia toimia turvallisuuden parantamiseksi tässä muuttuneessa turvallisuustilanteessa. Tässä on hyviä toimenpiteitä. Tällä tiellä on hyvä edetä. 
Keskustelu päättyi. 
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 32/2018 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 29.10.2019 10.06