Pöytäkirjan asiakohta
PTK
74
2018 vp
Täysistunto
Tiistai 26.6.2018 klo 13.59—17.57
16
Hallituksen esitys eduskunnalle  laiksi  opintotukilain  4 ja 5 a §:n  muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Toinen varapuhemies Tuula Haatainen
Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 16. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. 
Keskustelu
17.53
Sari
Essayah
kd
Arvoisa rouva puhemies! Tässä lainsäädännössä on kyseessä se erittäin tärkeä asia, että tällä pystytään antamaan koulumatkatukea myöskin niille henkilöille, joitten oppivelvollisuusikä on jo ylittynyt ja joitten on kuitenkin tosi tärkeää saada itsellensä perusopetuksen lopputodistus ja sitä kautta päästä sitten etenemään myöskin jatko-opintoihin ja kohti suomalaisia työmarkkinoita. Siinä mielessä, vaikka tämä ryhmä, jolleka tämä tuki tullaan osoittamaan, on varsin pieni, voisi sanoa, että sellaisena signaalina syrjäytymiskehityksen ehkäisemisestä ja myöskin yhteiskuntaan kiinni pääsemisessä tällä on äärimmäisen tärkeä merkitys. Siinä mielessä tämä on todellakin kannatettava ja tuettava esitys. 
Keskustelu päättyi. 
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 58/2018 vp sisältyvät 1.-4. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Pöytäkirjan asiakohta
PTK
74
2018 vp
Täysistunto
Tiistai 26.6.2018 klo 13.59—17.57
16
Hallituksen esitys eduskunnalle  laiksi  opintotukilain  4 ja 5 a §:n  muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Toinen varapuhemies Tuula Haatainen
Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 16. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. 
Keskustelu
17.53
Sari
Essayah
kd
Arvoisa rouva puhemies! Tässä lainsäädännössä on kyseessä se erittäin tärkeä asia, että tällä pystytään antamaan koulumatkatukea myöskin niille henkilöille, joitten oppivelvollisuusikä on jo ylittynyt ja joitten on kuitenkin tosi tärkeää saada itsellensä perusopetuksen lopputodistus ja sitä kautta päästä sitten etenemään myöskin jatko-opintoihin ja kohti suomalaisia työmarkkinoita. Siinä mielessä, vaikka tämä ryhmä, jolleka tämä tuki tullaan osoittamaan, on varsin pieni, voisi sanoa, että sellaisena signaalina syrjäytymiskehityksen ehkäisemisestä ja myöskin yhteiskuntaan kiinni pääsemisessä tällä on äärimmäisen tärkeä merkitys. Siinä mielessä tämä on todellakin kannatettava ja tuettava esitys. 
Keskustelu päättyi. 
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 58/2018 vp sisältyvät 1.-4. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 29.10.2019 10.12