Viimeksi julkaistu 5.6.2021 19.47

Pöytäkirjan asiakohta PTK 74/2018 vp Täysistunto Tiistai 26.6.2018 klo 13.59—17.57

16.  Hallituksen esitys eduskunnalle  laiksi  opintotukilain  4 ja 5 a §:n  muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 58/2018 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 4/2018 vp
Toinen käsittely
Toinen varapuhemies Tuula Haatainen
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 16. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. 

Keskustelu
17.53 
Sari Essayah kd :

Arvoisa rouva puhemies! Tässä lainsäädännössä on kyseessä se erittäin tärkeä asia, että tällä pystytään antamaan koulumatkatukea myöskin niille henkilöille, joitten oppivelvollisuusikä on jo ylittynyt ja joitten on kuitenkin tosi tärkeää saada itsellensä perusopetuksen lopputodistus ja sitä kautta päästä sitten etenemään myöskin jatko-opintoihin ja kohti suomalaisia työmarkkinoita. Siinä mielessä, vaikka tämä ryhmä, jolleka tämä tuki tullaan osoittamaan, on varsin pieni, voisi sanoa, että sellaisena signaalina syrjäytymiskehityksen ehkäisemisestä ja myöskin yhteiskuntaan kiinni pääsemisessä tällä on äärimmäisen tärkeä merkitys. Siinä mielessä tämä on todellakin kannatettava ja tuettava esitys. 

Keskustelu päättyi. 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 58/2018 vp sisältyvät 1.-4. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.