Viimeksi julkaistu 6.6.2021 0.25

Pöytäkirjan asiakohta PTK 74/2019 vp Täysistunto Tiistai 3.12.2019 klo 14.01—15.37

19.  Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden terveysteknologiaan  liittyvien  tehtävien siirtämistä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta Lääkealan  turvallisuus-  ja kehittämiskeskukseen koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 81/2019 vp
Valiokunnan mietintöStVM 13/2019 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 81/2019 vp sisältyvät 1.-9. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.