Viimeksi julkaistu 6.6.2021 0.25

Pöytäkirjan asiakohta PTK 74/2019 vp Täysistunto Tiistai 3.12.2019 klo 14.01—15.37

22. Hallituksen  esitys  eduskunnalle ympäristöministeriön  hallinnonalan  eräiden julkisia kuulutuksia koskevien säännösten muuttamista koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 73/2019 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 3/2019 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 73/2019 vp sisältyvät 1.-8. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.