Viimeksi julkaistu 6.6.2021 0.25

Pöytäkirjan asiakohta PTK 74/2019 vp Täysistunto Tiistai 3.12.2019 klo 14.01—15.37

25. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi  vuoden  2020  tuloveroasteikosta  sekä tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä  ulkomailta  tulevan palkansaajan lähdeverosta annetun lain 3 ja 12 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 24/2019 vp
ToimenpidealoiteTPA 35/2019 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 12/2019 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 4.12.2019 pidettävään täysistuntoon.