Viimeksi julkaistu 6.6.2021 0.25

Pöytäkirjan asiakohta PTK 74/2019 vp Täysistunto Tiistai 3.12.2019 klo 14.01—15.37

29.  Hallituksen  esitys  eduskunnalle  laeiksi  työttömyysturvalain 3 luvun  1 §:n ja 6  luvun 9 §:n ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 83/2019 vp
Valiokunnan mietintöStVM 15/2019 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 4.12.2019 pidettävään täysistuntoon.