Pöytäkirjan asiakohta
PTK
74
2019 vp
Täysistunto
Tiistai 3.12.2019 klo 14.01—15.37
32
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työaikalain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 4.12.2019 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 3.12.2019 16.30