Pöytäkirjan asiakohta
PTK
75
2017 vp
Täysistunto
Torstai 22.6.2017 klo 10.02—10.19
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
HE 39/2017 vp
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Toinen varapuhemies Arto Satonen
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 5. asia. Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö SiVM 7/2017 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 21.6.2017 pidetyssä täysistunnossa.  
Nyt käsitellään muutosehdotukset. 
 
1. lakiehdotus 
37 § 
Jukka
Gustafsson
sd
Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen mukaisen muutosesityksen 37 §:ään. 
Li
Andersson
vas
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Toinen varapuhemies Arto Satonen
Jukka Gustafsson on Li Anderssonin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Jukka Gustafssonin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 112, ei 61; poissa 26
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
40 § 
Jukka
Gustafsson
sd
Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen mukaisen muutosesityksen 40 §:ään. 
Li
Andersson
vas
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Toinen varapuhemies Arto Satonen
Jukka Gustafsson on Li Anderssonin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Jukka Gustafssonin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 107, ei 66; poissa 26
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
44 § 
Jukka
Gustafsson
sd
Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen mukaisen muutosesityksen 44 §ään. 
Li
Andersson
vas
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Toinen varapuhemies Arto Satonen
Jukka Gustafsson on Li Anderssonin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Jukka Gustafssonin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 112, ei 61; poissa 26
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
45 § 
Jukka
Gustafsson
sd
Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen mukaisen muutosesityksen 45 §:ään. 
Li
Andersson
vas
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Toinen varapuhemies Arto Satonen
Jukka Gustafsson on Li Anderssonin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Jukka Gustafssonin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 112, ei 61; poissa 26
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
51 § 
Jukka
Gustafsson
sd
Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen mukaisen muutosesityksen 51 §:ään. 
Li
Andersson
vas
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Toinen varapuhemies Arto Satonen
Jukka Gustafsson on Li Anderssonin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Jukka Gustafssonin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 112, ei 61; poissa 26
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
71 § 
Jukka
Gustafsson
sd
Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen mukaisen muutosesityksen 71 §:ään. 
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
 
Toinen varapuhemies Arto Satonen
Jukka Gustafsson on Outi Alanko-Kahiluodon kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Jukka Gustafssonin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 111, ei 62; poissa 26
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
72 § 
Jukka
Gustafsson
sd
Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen mukaisen muutosesityksen 72 §:ään. 
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Toinen varapuhemies Arto Satonen
Jukka Gustafsson on Outi Alanko-Kahiluodon kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Jukka Gustafssonin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 111, ei 62; poissa 26
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
74 § 
Jukka
Gustafsson
sd
Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen mukaisen muutosesityksen 74 §:ään. 
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Toinen varapuhemies Arto Satonen
Jukka Gustafsson on Outi Alanko-Kahiluodon kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Jukka Gustafssonin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 107, ei 66; poissa 26
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
79 § 
Jukka
Gustafsson
sd
Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen mukaisen muutosesityksen 79 §:ään. 
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
 
Toinen varapuhemies Arto Satonen
Jukka Gustafsson on Outi Alanko-Kahiluodon kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Jukka Gustafssonin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 112, ei 61; poissa 26
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
118 § 
Jukka
Gustafsson
sd
Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen mukaisen muutosesityksen 118 §:ään. 
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Toinen varapuhemies Arto Satonen
Jukka Gustafsson on Outi Alanko-Kahiluodon kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Jukka Gustafssonin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 107, ei 66; poissa 26
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
124 § 
Jukka
Gustafsson
sd
Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen mukaisen muutosesityksen 124 §:ään. 
Mikaela
Nylander
r
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Toinen varapuhemies Arto Satonen
Jukka Gustafsson on Mikaela Nylanderin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.  
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Jukka Gustafssonin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 111, ei 61; poissa 27
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
126 § 
Jukka
Gustafsson
sd
Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen mukaisen muutosesityksen 126 §:ään. 
Mikaela
Nylander
r
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Toinen varapuhemies Arto Satonen
Jukka Gustafsson on Mikaela Nylanderin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Jukka Gustafssonin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 109, ei 63; poissa 27
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
2. lakiehdotus 
32 a § 
Jukka
Gustafsson
sd
Arvoisa puhemies! Tässä pykälässä äänestetään perusrahoituksesta, sen nostamisesta 50 prosentista 60 prosenttiin, mitä lähes kaikki asiantuntijat esittivät valiokunnassa. [Puhemies koputtaa] 
Mikaela
Nylander
r
Arvoisa puhemies! Kannatan. Jag understöder. 
Toinen varapuhemies Arto Satonen
Jukka Gustafsson on Mikaela Nylanderin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Jukka Gustafssonin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 92, ei 79; poissa 28
 
32 g § 
Jukka
Gustafsson
sd
Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen mukaisen muutosesityksen 32 g §:ään. 
Mikaela
Nylander
r
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Toinen varapuhemies Arto Satonen
Jukka Gustafsson on Mikaela Nylanderin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Jukka Gustafssonin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 107, ei 64; poissa 28
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 39/2017 vp sisältyvien 1.-27. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 28. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 10.9.2019 15.09