Pöytäkirjan asiakohta
PTK
75
2017 vp
Täysistunto
Torstai 22.6.2017 klo 10.02—10.19
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista tarjoamista ja työelämäkokeilua koskevasta kokeilusta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Toinen varapuhemies Arto Satonen
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 6. asia. Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö TyVM 6/2017 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 21.6.2017 pidetyssä täysistunnossa. 
Nyt käsitellään muutosehdotukset. 
1 § 
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
Arvoisa puhemies! Esitän 1 §:n hyväksymistä vastalauseen 1 mukaisena. 
Anna
Kontula
vas
Arvoisa puhemies! Erot vastalauseiden 1 ja 2 välillä ovat esitystavassa, eivät sisällössä. Sen takia päädyttiin äänestyttämään nämä yhdessä. Kannatan Mäkisalo-Ropposen esitystä. 
Toinen varapuhemies Arto Satonen
Merja Mäkisalo-Ropponen on Anna Kontulan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Merja Mäkisalo-Ropposen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 121, ei 50; poissa 28
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
2 § 
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
Arvoisa puhemies! Esitän 2 §:n hyväksymistä vastalauseen 1 mukaisena. 
Anna
Kontula
vas
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Toinen varapuhemies Arto Satonen
Merja Mäkisalo-Ropponen on Anna Kontulan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Merja Mäkisalo-Ropposen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 121, ei 50; poissa 28
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
27 § 
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
Arvoisa puhemies! Esitän 27 §:n hyväksymistä vastalauseen 1 mukaisena. 
Anna
Kontula
vas
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Toinen varapuhemies Arto Satonen
Merja Mäkisalo-Ropponen on Anna Kontulan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Merja Mäkisalo-Ropposen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 121, ei 50; poissa 28
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 51/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 1.9.2017 13:36