Viimeksi julkaistu 5.6.2021 19.17

Pöytäkirjan asiakohta PTK 75/2018 vp Täysistunto Keskiviikko 27.6.2018 klo 14.01—19.25

2.  Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2018 lisätalousarvioksi

Hallituksen esitysHE 73/2018 vp
LisätalousarvioaloiteLTA 1-41/2018 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 8/2018 vp
Ainoa käsittely
Puhemies Paula Risikko
:

Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 2. asia. Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 8/2018 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 25.6.2018 pidetyssä täysistunnossa. 

Nyt ryhdytään lisätalousarvioehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn. Pyydän tekemään muutosehdotukset. 

 

Keskustelussa tehtiin seuraavat lisätalousarviota koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset: 

 

1. Kari Uotila vas Li Anderssonin vas kannattamana 24.01.01: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus korottaa ulkoministeriön rahoituksen viimeistään vuoden 2019 talousarvion yhteydessä sellaiselle tasolle, että se pystyy ylläpitämään kohtuullista edustustoverkostoa ja hoitamaan menestyksekkäästi kaikki tehtävänsä." (Vastalause 3) 

2. Ozan Yanar vihr Emma Karin vihr kannattamana 24.30.66: Lisätään 90 000 000 euroa varsinaiseen kehitysyhteistyöhön. (Vastalause 2/LTA 2) 

3. Timo Harakka sd Pia Viitasen sd kannattamana 24.30.66: Lisätään 100 000 000 euroa varsinaiseen kehitysyhteistyöhön. (Vastalause 1) 

4. Kari Uotila vas Li Anderssonin vas kannattamana 24.30.66: Lisätään 200 000 000 euroa varsinaiseen kehitysyhteistyöhön ja ilmastorahoitukseen.  (Vastalause 3) 

5. Timo Harakka sd Pia Viitasen sd kannattamana 24.30.66: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tarvittaviin toimiin varsinaisen kehitysyhteistyön määrärahan korottamiseksi." (Vastalause 1) 

6. Toimi Kankaanniemi ps Mika Niikon ps kannattamana 25.01.50: Lisätään 200 000 euroa avustuksiin rikosten torjuntaan järjestöille ja kunnille. (Vastalause 4) 

7. Ville Vähämäki ps Toimi Kankaanniemen ps kannattamana 26.10.01: Lisätään 4 000 000 euroa poliisin toimintamenoihin käytettäväksi sekä poliisimiesten palkkaamiseen että poliisin kalustohankintoihin. (Vastalause 4) 

8. Ville Vähämäki ps Toimi Kankaanniemen ps kannattamana 26.10.02: Lisätään 1 000 000 euroa suojelupoliisin toimintamenoihin terrorismin torjuntaan sekä yhteistyöhön kansainvälisen rikollisuuden ehkäisemiseksi ja selvittämiseksi. (Vastalause 4) 

9. Ville Vähämäki ps Toimi Kankaanniemen ps kannattamana 29.10.20: Lisätään 2 000 000 euroa yleissivistävän koulutuksen, varhaiskasvatuksen ja vapaan sivistystyön yhteisiin menoihin digitaalisten oppimissisältöjen kehittämiseen sekä elinikäisen oppimisen tukemiseen.  (Vastalause 4) 

10. Timo Harakka sd Pia Viitasen sd kannattamana 29.10.31: Lisätään 5 000 000 euroa vapaan sivistystyön käyttökustannuksiin. (Vastalause 1) 

11. Ville Vähämäki ps Toimi Kankaanniemen ps kannattamana 29.20.30: Lisätään 10 000 000 euroa valtionosuuteen ja -avustukseen ammatilliseen koulutukseen digitaalisten oppimissisältöjen luomiseksi ja opiskelijoiden opintoedellytysten parantamiseen.  (Vastalause 4) 

12. Timo Harakka sd Pia Viitasen sd kannattamana 29.20.30: Lisätään 30 000 000 euroa, josta osoitetaan avustuksena 20 000 000 euroa ammatilliseen koulutukseen ja avustuksena 10 000 000 euroa ammatilliseen työvoimakoulutukseen ja kotouttamiskoulutukseen. (Vastalause 1) 

13. Kari Uotila vas Li Anderssonin vas kannattamana 29.20.30: Lisätään 50 000 000 euroa ammatilliseen koulutukseen ja työvoimakoulutukseen. (Vastalause 3) 

14. Timo Harakka sd Pia Viitasen sd kannattamana 29.20.30: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että ammatillisen koulutuksen leikkaukset perutaan ja kunnille varataan riittävät valtionosuudet laadukkaan ammatillisen koulutuksen järjestämiseen." (Vastalause 1) 

15. Timo Harakka sd Pia Viitasen sd kannattamana 29.40.20: Lisätään 5 000 000 euroa korkeakoulujen tukemiseen positiivisten rakennemuutoksen alueilla. (Vastalause 1) 

16. Ville Vähämäki ps Toimi Kankaanniemen ps kannattamana 29.40.51: Lisätään 10 000 000 euroa Suomen Akatemian tutkimusmäärärahoihin laskentatehon hankkimiseksi yliopistojen ja tutkijoiden tutkimuskäyttöön. (Vastalause 4) 

17. Kari Uotila vas Li Anderssonin vas kannattamana 29.80.31: Lisätään 2 250 000 euroa valtionosuuksiin ja -avustuksiin teattereiden, orkestereiden ja museoiden käyttökustannuksiin. (Vastalause 3) 

18. Kari Uotila vas Li Anderssonin vas kannattamana 29.80.50: Lisätään 1 000 000 euroa vapaaehtoistoiminnan, järjestötyön ja aktiivisen kansalaisyhteiskunnan tukemiseen ja rauhantyön edistämiseen. (Vastalause 3) 

19. Timo Harakka sd Pia Viitasen sd kannattamana 29.80.50: Lisätään 1 700 000 euroa järjestöjen valtionavustuksiin. (Vastalause 1) 

20. Timo Harakka sd Pia Viitasen sd kannattamana 29.80.50: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus turvaa monimuotoisen kansalaisyhteiskunnan ja kansalaisjärjestöjen toiminnan edellytykset ja lisää kansalaisjärjestöjen toiminnan rahoitusta." (Vastalause 1) 

21. Jani Mäkelä ps Laura Huhtasaaren ps kannattamana 31.10.20: Lisätään 120 000 euroa valtatien 6 meluntorjuntaan Ruokolahden Oritlammella. (LTA 8) 

22. Jani Mäkelä ps Laura Huhtasaaren ps kannattamana 31.10.20: Lisätään 140 000 euroa Kotkan Paimenportin seisakkeen ja Kymenlaakson keskussairaalan välisen tieyhteyden kehittämiseen. (LTA 9) 

23. Satu Taavitsainen sd Suna Kymäläisen sd kannattamana 31.10.20: Lisätään 200 000 euroa valtatien 13 ja Pelloksen välisen tieosuuden parantamiseen. (LTA 10) 

24. Satu Taavitsainen sd Suna Kymäläisen sd kannattamana 31.10.20: Lisätään 200 000 euroa yhdystien 4321 perusparantamiseen. (LTA 11) 

25. Sami Savio ps Ville Tavion ps kannattamana 31.10.20: Lisätään 250 000 euroa kevyen liikenteen väylän rakentamiseen Ylöjärvelle Sorvajärventien ja Susikiventien välille. (LTA 12) 

26. Ritva Elomaa ps Ville Tavion ps kannattamana 31.10.20: Lisätään 500 000 euroa Postitien kunnostamiseen välillä Himoinen—Taivassalo. (LTA 13) 

27. Satu Taavitsainen sd Suna Kymäläisen sd kannattamana 31.10.20: Lisätään 500 000 euroa Padasjoen keskustan ja Kellosalmen välisen tien korjaamiseen. (LTA 14) 

28. Jani Mäkelä ps Laura Huhtasaaren ps kannattamana 31.10.20: Lisätään 600 000 euroa valtatien 6 vaiheittaisen toteuttamisen edistämiseen ja jatkosuunnitteluun Kouvolan kohdalla. (LTA 15) 

29. Rami Lehto ps Laura Huhtasaaren ps kannattamana 31.10.20: Lisätään 600 000 euroa kevyen liikenteen väylän rakentamiseen Hollolan Rantatielle. (LTA 16) 

30. Rami Lehto ps Laura Huhtasaaren ps kannattamana 31.10.20: Lisätään 800 000 euroa Sipurantien kevyen liikenteen väylän rakentamiseen Kaarlaaksosta Savontielle Lahdessa. (LTA 17) 

31. Satu Taavitsainen sd Suna Kymäläisen sd kannattamana 31.10.20: Lisätään 1 000 000 euroa Joroisissa sijaitsevan maantien 455/15323 liittymäjärjestelyn parantamiseen. (LTA 18) 

32. Satu Taavitsainen sd Suna Kymäläisen sd kannattamana 31.10.20: Lisätään 1 400 000 euroa seututien 474 perusparannukseen. (LTA 19) 

33. Maria Tolppanen sd Jutta Urpilaisen sd kannattamana 31.10.20: Lisätään 1 700 000 euroa maantien 717 Vaasa—Mustasaari—Vaasan kaupungin Vähäkyrön kaupunginosa kevyen liikenteen väylän rakentamiseen. (LTA 20) 

34. Jani Mäkelä ps Laura Huhtasaaren ps kannattamana 31.10.20: Lisätään 2 000 000 euroa Kotkan Hyväntuulentien jatkosuunnitteluun ja alkuvalmisteluihin. (LTA 21) 

35. Sami Savio ps Ville Tavion ps kannattamana 31.10.20: Lisätään 2 000 000 euroa kantatie 65:n perusparannuksen suunnitteluun ja perusparannuksen aloittamiseen välillä Kyrönlahti—Virrat. (LTA 22) 

36. Satu Taavitsainen sd Suna Kymäläisen sd kannattamana 31.10.20: Lisätään 2 700 000 euroa seututien 464 päällystämiseen. (LTA 23) 

37. Satu Taavitsainen sd Suna Kymäläisen sd kannattamana 31.10.20: Lisätään 3 000 000 euroa kaksikaistaisen turbokiertoliittymän rakentamiseen valtatien 13 ja Vanhan Otavantien ja Otavankadun risteykseen Mikkelissä. (LTA 24) 

38. Laura Huhtasaari ps Ville Tavion ps kannattamana 31.10.20: Lisätään 3 000 000 euroa valtatien 12 parantamiseen välillä Eura—Raijala. (LTA 25) 

39. Satu Taavitsainen sd Suna Kymäläisen sd kannattamana 31.10.20: Lisätään 5 000 000 euroa valtatien 5 tieosuuden Hurus—Hietanen turvallisuuden parantamiseen ja liikenteen nopeuttamiseen voimassa olevan tiesuunnitelman mukaisesti toteuttamalla tieosuudelle jatkuva keskikaiteellinen ohituskaistatieosuus, alikulkujärjestelmä ja rinnakkaistiestö. (LTA 26) 

40. Ville Tavio ps Ritva Elomaan ps kannattamana 31.10.20: Lisätään 8 000 000 euroa eritasoliittymän rakentamiseen Ruonan yhdystien—Armonlaaksontien risteykseen Naantalissa. (LTA 27) 

41. Ville Vähämäki ps Toimi Kankaanniemen ps kannattamana 31.10.20: Lisätään 8 000 000 euroa valtatien 4 liikenneturvallisuuden parantamiseen Pohjois-Pohjanmaalla. (LTA 28) 

42. Kari Uotila vas Li Anderssonin vas kannattamana 31.10.20: Lisätään 20 000 000 euroa perusväylänpitoon. (Vastalause 3) 

43. Toimi Kankaanniemi ps Mika Niikon ps kannattamana 31.10.20: Lisätään 40 000 000 euroa perusväylänpitoon eri alueilla erityisesti elinkeinopoliittisesti tärkeisiin sekä liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta parantaviin hankkeisiin. (Vastalause 4) 

44. Jani Mäkelä ps Laura Huhtasaaren ps kannattamana 31.10.77: Lisätään 500 000 euroa itäisen rannikkoradan suunnitteluun. (LTA 29) 

45. Sirpa Paatero sd Anneli Kiljusen sd kannattamana 31.10.77: Lisätään 10 000 000 euroa HaminaKotkan sataman Kotolahden ratapihan viiden lisäraideparin rakentamiseen. (LTA 30) 

46. Satu Taavitsainen sd Suna Kymäläisen sd kannattamana 31.10.77: Lisätään 10 000 000 euroa Savon radan raideliikenteen nopeuttamiseen poistamalla tasoristeykset, leventämällä ratapenkereet ja saneeraamalla radan rakenteet mukaan lukien sähkö- ja turvalaitejärjestelmät ja meluntorjunnan sekä nostamalla akselipainorajan. (LTA 31) 

47. Satu Taavitsainen sd Suna Kymäläisen sd kannattamana 31.10.77: Lisätään 15 000 000 euroa teollisuuden pistoraiteelle välillä Pellos—Mäntyharju Euroopan suurimman vaneritehtaan toiminnan turvaamiseen ja kehittämiseen. (LTA 32) 

48. Timo Harakka sd Pia Viitasen sd kannattamana 31.10.77: Lisätään 100 000 000 euroa väyläverkon kehittämiseen. (Vastalause 1) 

49. Ville Vähämäki ps Toimi Kankaanniemen ps kannattamana 32.20.06: Lisätään 6 000 000 euroa Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin toimintamenoihin erityisesti luonto- ja elämysmatkailun sekä erätalouden kehittämiseen. (Vastalause 4) 

50. Ville Vähämäki ps Toimi Kankaanniemen ps kannattamana 32.20.40: Lisätään 5 000 000 euroa erityisesti ikäihmisten ja vammaisten toimintakyvyn ylläpitämiseen tähtäävän teknologian tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukemiseen. (Vastalause 4) 

51. Timo Harakka sd Pia Viitasen sd kannattamana 32.20.40: Lisätään 60 000 000 euroa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan ja yritysten kansainvälistymisen tukemiseen. (Vastalause 1) 

52. Kari Uotila vas Li Anderssonin vas kannattamana 32.20.40: Lisätään 100 000 000 euroa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukemiseen. (Vastalause 3) 

53. Toimi Kankaanniemi ps Mika Niikon ps kannattamana 32.30.01: Lisätään 4 000 000 euroa työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenoihin nuorten työllistämiseen ja työllistymisedellytysten parantamiseen. (Vastalause 4) 

54. Timo Harakka sd Pia Viitasen sd kannattamana 32.30.01: Lisätään 10 000 000 euroa TE-toimistojen toimintamenoihin ja momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa voidaan käyttää myös kunnan tuottamiin työvoimapalveluihin. (Vastalause 1) 

55. Kari Uotila vas Li Anderssonin vas kannattamana 32.30.01: Lisätään 15 000 000 euroa TE-toimistojen henkilöstömäärän lisäämiseksi ja "etsivän työllistämistyön" uusien käytäntöjen pilotointiin. (Vastalause 3) 

56. Timo Harakka sd Pia Viitasen sd kannattamana 32.30.51: Lisätään 10 000 000 euroa järjestöille maksettavaan palkkatukeen. (Vastalause 1) 

57. Timo Harakka sd Pia Viitasen sd kannattamana 32.30.51: Lisätään 20 000 000 euroa ammatilliseen työvoima- ja kotouttamiskoulutukseen. (Vastalause 1) 

58. Timo Harakka sd Pia Viitasen sd kannattamana 32.30.51: Lisätään 20 000 000 euroa nuorisotakuuseen ja nuorten aikuisten osaamisohjelmaan. (Vastalause 1) 

59. Timo Harakka sd Pia Viitasen sd kannattamana 32.30.51: Lisätään 60 000 000 euroa palkkatukeen. (Vastalause 1) 

60. Kari Uotila vas Li Anderssonin vas kannattamana 32.30.51: Lisätään 60 000 000 euroa, mistä 30 000 000 euroa osoitetaan työvoima- ja yrityspalveluiden laadukkaiden julkisten perustoimintojen turvaamiseen ja 30 000 000 euroa palkkatukeen. (Vastalause 3) 

61. Timo Harakka sd Pia Viitasen sd kannattamana 32.30.51: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy pikaisesti toimenpiteisiin poistaakseen momentin 32.30.51 päätösosassa mainitun 3 000 henkilötyövuotta koskevan rajoituksen kolmannen sektorin toimijoille maksettavasta palkkatuesta." (Vastalause 1) 

62. Kari Uotila vas Li Anderssonin vas kannattamana 32.30.51: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus poistaa momentilta 32.30.51 yhdistysten ja säätiöiden palkkatukea koskevan rajoituksen." (Vastalause 3) 

63. Ville Vähämäki ps Toimi Kankaanniemen ps kannattamana 32.50.40: Lisätään 10 000 000 euroa alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämiseen osaamiskeskittymien ja akkuekosysteemin luomiseksi. (Vastalause 4) 

64. Ville Vähämäki ps Toimi Kankaanniemen ps kannattamana 32.50.42: Lisätään 2 000 000 euroa pk-yritysten kansainvälistymishankkeiden tukemiseen alueellisten kehitysyhtiöiden kautta. (Vastalause 4) 

65. Kari Uotila vas Li Anderssonin vas kannattamana 33.03.04: Lisätään 5 000 000 euroa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenoihin. (Vastalause 3) 

66. Toimi Kankaanniemi ps Mika Niikon ps kannattamana 33.03.31: Lisätään 5 300 000 euroa kokeiluihin ikäihmisten ja omaishoidon kehittämiseen ja toimintakyvyn ylläpitämiseen uusia toimintakykyä avustavia teknologioita, kuten kävelyavustajia ja puheentunnistusta, hyödyntämällä. (Vastalause 4) 

67. Timo Harakka sd Pia Viitasen sd kannattamana 33.60.38: Momentti 33.60.38 poistetaan valtion talousarviosta. (Vastalause 1) 

68. Ozan Yanar vihr Emma Karin vihr kannattamana 33.60.38: Momentti 33.60.38 poistetaan. (Vastalause 2) 

69. Kari Uotila vas Li Anderssonin vas kannattamana 33.60.38: Momentti 33.60.38 poistetaan. (Vastalause 3) 

70. Toimi Kankaanniemi ps Mika Niikon ps kannattamana 33.60.38: Momentti 33.60.38 valtionavustuksesta valinnanvapauden pilottihankkeiden kustannuksiin poistetaan. (Vastalause 4) 

71. Toimi Kankaanniemi ps Mika Niikon ps kannattamana 33.70.20: Lisätään 500 000 euroa puutiaisaivotulehduksen torjuntaan riskialueilla muun muassa rokotteiden hankintaan varautumalla. (Vastalause 4) 

72. Kari Uotila vas Li Anderssonin vas kannattamana 35.01.04: Lisätään 3 000 000 euroa Suomen ympäristökeskuksen toimintamenoihin. (Vastalause 3) 

73. Kari Uotila vas Li Anderssonin vas kannattamana 35.01.65: Lisätään 200 000 euroa ja momentin päätösosa muutetaan siten, että momentille lisätään 800 000 euroa, josta osoitetaan 500 000 euroa Pidä saaristo siistinä -hankkeelle ja 300 000 euroa kansalaisjärjestöjen ympäristötyöhön. (Vastalause 3) 

74. Kari Uotila vas Li Anderssonin vas kannattamana 12.32.99: Vähennetään 162 000 000 euroa päästöoikeuden huutokauppatuloihin ehdotetusta ja teollisuuden energiatukiin ohjatusta määrärahasta. (Vastalause 3) 

75. Timo Harakka sd Pia Viitasen sd kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus muuttaa talouspolitiikan suuntaa ja tarkistaa julkisen talouden suunnitelman peruslinjaansa eriarvoisuutta vähentäväksi ja kasvun pitkän aikavälin edellytyksiä tukevaksi." (Vastalause 1) 

76. Timo Harakka sd Pia Viitasen sd kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus turvaa aktiivisen työvoimapolitiikan, nuorten aikuisten osaamisohjelman ja nuorisotakuun tehokkaan toteuttamisen edellyttämät määrärahat." (Vastalause 1) 

77. Timo Harakka sd Pia Viitasen sd kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus nostaa oppivelvollisuusikää ja tekee toisen asteen koulutuksen aidosti maksuttomaksi." (Vastalause 1) 

78. Timo Harakka sd Pia Viitasen sd kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus aloittaa välittömästi aikuiskoulutuksen uudistamisen." (Vastalause 1) 

79. Timo Harakka sd Pia Viitasen sd kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin julkisen sektorin lomarahojen maksamiseksi normaalisti." (Vastalause 1) 

80. Timo Harakka sd Pia Viitasen sd kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus keskeyttää kaikki valinnanvapauspilotteihin liittyvät toimenpiteet, peruu jo tekemänsä pilottihankkeiden rahoitusta koskevat ratkaisut ja lopettaa uudistusten valtiosääntöoikeudellisesti kyseenalaisen toimeenpanon ennen lakien voimaantuloa." (Vastalause 1) 

81. Tarja Filatov sd Sirpa Paateron sd kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus tuo kiireellisesti eduskuntaan esityksen työllisyyden kuntakokeilujen jatkamisesta. Kasvupalvelupilotit eivät ehdi käynnistymään 1.10.2018 alkaen ja kuntien oikeus työttömien asiakkuuden ohjaukseen päättyy 30.9.2018. Ilman kokeilun jatkoa on riskinä, että kokeilualueilla haavoittuvimmassa asemassa olevat työttömät jäävät ilman palvelua."  

82. Ozan Yanar vihr Emma Karin vihr kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee uuden esityksen maatalouden harjoittajille maksettavasta satovahinkojen kompensaatiosta siten, että kompensaatio kohdennetaan tarkoituksenmukaisesti ja ilmaston kannalta kestävällä tavalla." (Vastalause 2) 

83. Kari Uotila vas Li Anderssonin vas kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että parantuneen taloustilanteen mahdollistama talouspoliittinen liikkumavara käytetään koulutuksen, perusturvan ja hyvinvointipalveluiden määrärahaleikkausten perumiseen ja niiden rahoituksen kasvattamiseen." (Vastalause 3) 

84. Toimi Kankaanniemi ps Mika Niikon ps kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus laatii kattavan osaamisen ja kasvun kehittämisohjelman toimenpiteistä osaamisen tason nostamiseksi, työvoiman kohtaanto-ongelmien ehkäisemiseksi sekä tervettä kasvua tukevan tutkimuksen, kehitystoiminnan, innovaatioiden ja digitalisoinnin edistämiseksi ja lisää tuntuvasti panostuksia näihin tarkoituksiin." (Vastalause 4) 

85. Toimi Kankaanniemi ps Mika Niikon ps kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy pikaisiin toimenpiteisiin asumisen kustannusten alentamiseksi, liikenneverkon korjausvelan vähentämiseksi sekä tulo- ja varalli-suuserojen supistamiseksi." (Vastalause 4) 

86. Kari Uotila vas Timo Harakan sd kannattamana ehdottaa: "Hallitus esittää lisätalousarviossaan 100 miljoonaan euron lisärahoitusta sosiaali- ja terveydenhuollon niin sanotun valinnanvapausmallin pilotointiin, johon on jo aiemmin ohjattu varsinaisen talousarvion yhteydessä 100 miljoonaa. Valinnanvapauspilottien ajaminen härkäpäisesti eteenpäin tilanteessa, jossa keskeinen sote-lainsäädäntö on säätämättä ja useita ratkaisevan tärkeitä kysymyksiä esitysten perustuslaillisuudesta ja valinnanvapausmallin tulevaisuudesta on edelleen auki, osoittaa, ettei hallitus anna eduskunnan työlle ja suomalaiselle edustukselliselle demokratialle sitä arvoa, joka niille kuuluu. Erityisen huolestuttavaa on, että hallitus on jo toukokuussa tehnyt päätöksiä ensimmäisen 100 miljoonan euron rahoituksen käytöstä ja kohdentamisesta, vaikka tällaisia toimeenpanopäätöksiä ohjaava lainsäädäntö puuttuu. Tämän vuoksi eduskunta katsoo, ettei hallitus nauti eduskunnan luottamusta." (Vastalause 3) 

Mietintö "jaa", Kari Uotilan ehdotus 1 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 96, ei 79; poissa 24
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Puhemies Paula Risikko
:

Ozan Yanarin ehdotus 2, Timo Harakan ehdotus 3 ja Kari Uotilan ehdotus 4 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään Kari Uotilan ehdotuksesta 4 Timo Harakan ehdotusta 3 vastaan ja sitten voittaneesta Ozan Yanarin ehdotusta 2 vastaan. Lopuksi äänestetään voittaneesta mietintöä vastaan. 

Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 

1) Timo Harakan ehdotus 3 "jaa", Kari Uotilan ehdotus 4 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 148, ei 23, tyhjiä 1; poissa 27
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Timo Harakan ehdotuksen 3. 
2) Ozan Yanarin ehdotus 2 "jaa", Timo Harakan ehdotus 3 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 120, ei 54, tyhjiä 1; poissa 24
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Ozan Yanarin ehdotuksen 2. 
3) Mietintö "jaa", Ozan Yanarin ehdotus 2 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 105, ei 70; poissa 24
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Timo Harakan ehdotus 5 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 105, ei 70; poissa 24
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Toimi Kankaanniemen ehdotus 6 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 115, ei 60; poissa 24
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Ville Vähämäen ehdotus 7 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 96, ei 77; poissa 26
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Ville Vähämäen ehdotus 8 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 133, ei 41; poissa 25
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Ville Vähämäen 9 ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 93, ei 82; poissa 24
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Timo Harakan ehdotus 10 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 93, ei 82; poissa 24
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Ville Vähämäen ehdotus 11 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 93, ei 81; poissa 25
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Timo Harakan ehdotus 12 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 109, ei 65; poissa 25
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Kari Uotilan ehdotus 13 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 102, ei 70; poissa 27
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Timo Harakan ehdotus 14 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 93, ei 82; poissa 24
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Timo Harakan ehdotus 15 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 93, ei 80; poissa 26
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Ville Vähämäen ehdotus 16 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 135, ei 39; poissa 25
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Kari Uotilan ehdotus 17 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 108, ei 67; poissa 24
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Kari Uotilan ehdotus 18 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 109, ei 65; poissa 25
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Timo Harakan ehdotus 19 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 104, ei 70; poissa 25
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Timo Harakan ehdotus 20 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 111, ei 63; poissa 25
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Jani Mäkelän ehdotus 21 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 157, ei 17; poissa 25
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Jani Mäkelän ehdotus 22 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 156, ei 19; poissa 24
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Satu Taavitsaisen ehdotus 23 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 159, ei 16; poissa 24
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Satu Taavitsaisen ehdotus 24 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 162, ei 12; poissa 25
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Sami Savion ehdotus 25 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 149, ei 25; poissa 25
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Ritva Elomaan ehdotus 26 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 153, ei 21; poissa 25
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Satu Taavitsaisen ehdotus 27 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 159, ei 16; poissa 24
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Jani Mäkelän ehdotus 28 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 154, ei 21; poissa 24
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Rami Lehdon ehdotus 29 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 148, ei 25; poissa 26
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Rami Lehdon ehdotus 30 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 148, ei 27; poissa 24
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Satu Taavitsaisen ehdotus 31 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 159, ei 12; poissa 28
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Satu Taavitsaisen ehdotus 32 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 166, ei 9; poissa 24
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Maria Tolppasen ehdotus 33 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 150, ei 23; poissa 26
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Jani Mäkelän ehdotus 34 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 155, ei 18; poissa 26
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Sami Savion ehdotus 35 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 155, ei 18; poissa 26
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Satu Taavitsaisen ehdotus 36 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 166, ei 9; poissa 24
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Satu Taavitsaisen ehdotus 37 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 166, ei 8; poissa 25
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Laura Huhtasaaren ehdotus 38 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 155, ei 17; poissa 27
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Satu Taavitsaisen ehdotus 39 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 164, ei 11; poissa 24
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Ville Tavion ehdotus 40 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 155, ei 20; poissa 24
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Ville Vähämäen ehdotus 41 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 155, ei 20; poissa 24
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Kari Uotilan ehdotus 42 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 132, ei 42; poissa 25
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Toimi Kankaanniemen ehdotus 43 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 143, ei 30; poissa 26
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Jani Mäkelän ehdotus 44 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 120, ei 52, tyhjiä 1; poissa 26
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Sirpa Paateron ehdotus 45 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 147, ei 25; poissa 27
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Satu Taavitsaisen ehdotus 46 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 135, ei 37; poissa 27
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Satu Taavitsaisen ehdotus 47 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 151, ei 21; poissa 27
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Timo Harakan ehdotus 48 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 108, ei 64; poissa 27
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Ville Vähämäen ehdotus 49 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 103, ei 70; poissa 26
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Ville Vähämäen ehdotus 50 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 92, ei 82; poissa 25
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Timo Harakan ehdotus 51 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 99, ei 74; poissa 26
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Kari Uotilan ehdotus 52 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 113, ei 61; poissa 25
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Toimi Kankaanniemen ehdotus 53 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 91, ei 82; poissa 26
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Timo Harakan ehdotus 54 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 102, ei 71; poissa 26
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Kari Uotilan ehdotus 55 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 107, ei 67; poissa 25
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Timo Harakan ehdotus 56 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 102, ei 72; poissa 25
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Timo Harakan ehdotus 57 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 116, ei 59; poissa 24
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Timo Harakan ehdotus 58 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 97, ei 78; poissa 24
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Timo Harakan ehdotus 59 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 105, ei 69; poissa 25
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Kari Uotilan ehdotus 60 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 106, ei 69; poissa 24
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Puhemies Paula Risikko
:

Timo Harakan ehdotus 61 ja Kari Uotilan ehdotus 62 ovat saman sisältöisiä, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan. 

Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 

Mietintö "jaa", Timo Harakan ehdotus 61 ja Kari Uotilan ehdotus 62 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 102, ei 72, tyhjiä 1; poissa 24
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Ville Vähämäen ehdotus 63 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 108, ei 65; poissa 26
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Ville Vähämäen ehdotus 64 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 110, ei 64; poissa 25
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Kari Uotilan ehdotus 65 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 124, ei 51; poissa 24
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Toimi Kankaanniemen ehdotus 66 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 93, ei 82; poissa 24
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Puhemies Paula Risikko
:

Timo Harakan ehdotus 67, Ozan Yanarin ehdotus 68, Kari Uotilan ehdotus 69 ja Toimi Kankaanniemen ehdotus 70 ovat saman sisältöisiä, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan. 

Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 

Mietintö "jaa", Timo Harakan ehdotus 67, Ozan Yanarin ehdotus 68, Kari Uotilan ehdotus 69 ja Toimi Kankaanniemen ehdotus 70 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 93, ei 81; poissa 25
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Toimi Kankaanniemen ehdotus 71 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 126, ei 47; poissa 26
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Kari Uotilan ehdotus 72 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 114, ei 60; poissa 25
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Kari Uotilan ehdotus 73 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 103, ei 71; poissa 25
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Kari Uotilan ehdotus 74 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 146, ei 23; poissa 30
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Timo Harakan ehdotus 75 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 108, ei 67; poissa 24
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Timo Harakan ehdotus 76 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 103, ei 72; poissa 24
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Timo Harakan ehdotus 77 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 122, ei 53; poissa 24
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Timo Harakan ehdotus 78 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 97, ei 77; poissa 25
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Timo Harakan ehdotus 79 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 104, ei 69; poissa 26
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Timo Harakan ehdotus 80 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 96, ei 79; poissa 24
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Tarja Filatovin ehdotus 81 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 102, ei 72; poissa 25
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Ozan Yanarin ehdotus 82 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 110, ei 63; poissa 26
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Kari Uotilan ehdotus 83 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 107, ei 67; poissa 25
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Toimi Kankaanniemen ehdotus 84 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 103, ei 72; poissa 24
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Toimi Kankaanniemen ehdotus 85 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 102, ei 72; poissa 25
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 73/2018 vp sisältyvän ehdotuksen vuoden 2018 lisätalousarvioksi mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lisätalousarvioaloitteiden LTA 1—41/2018 vp hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen vuoden 2018 lisätalousarvion soveltamisesta. 

Puhemies Paula Risikko
:

Kari Uotila on Timo Harakan kannattamana tehnyt ehdotuksen 86 epäluottamuslauseen antamisesta valtioneuvostolle. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Luottamuslause valtioneuvostolle ”jaa”, Kari Uotilan ehdotus 86 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 96, ei 78; poissa 25
 

Eduskunta päätti, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta. 

Antero Laukkanen kd 

Arvoisa puhemies! Piti kohdassa 79 äänestää ”ei”. 

Riitta Mäkinen sd 

Arvoisa rouva puhemies! Ehdotuksen 71 yhteydessä tarkoitus oli äänestää ”ei”. 

Puhemies Paula Risikko
:

Merkitään pöytäkirjaan. 

Asian käsittely päättyi.