Pöytäkirjan asiakohta
PTK
75
2018 vp
Täysistunto
Keskiviikko 27.6.2018 klo 14.01—19.25
4
Hallituksen esitys eduskunnalle varhaiskasvatuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-317315
Lausumaehdotukset
Liite 4A
Toinen käsittely
Puhemies Paula Risikko
Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Keskustelu asiasta päättyi 26.6.2018 pidetyssä täysistunnossa 
Keskustelussa on Jukka Gustafsson Pilvi Torstin kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään. Hanna Sarkkinen on Pilvi Torstin kannattamana tehnyt vastalauseen 1 mukaiset seitsemän lausumaehdotusta. Eeva-Johanna Eloranta on Pilvi Torstin kannattamana tehnyt vastalauseen 2 mukaiset kolme lausumaehdotusta. Emma Kari on Hanna Halmeenpään kannattamana tehnyt vastalauseen 3 mukaisen lausumaehdotuksen. Lisäksi Ritva Elomaa on Sami Savion kannattamana tehnyt kaksi lausumaehdotusta, jotka on monistettuna jaettu edustajille. (Pöytäkirjan liite 4A) 
Selonteko hyväksyttiin. 
Puhemies Paula Risikko
Ensin on äänestettävä hylkäysehdotuksesta.  
Hyväksyminen "jaa", hylkääminen "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 127, ei 45; poissa 27
 
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 40/2018 vp sisältyvät 1.—5. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin LA 62/2017 vp, 16—17/2018 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät 1.—7. lausumaehdotukset.  
Puhemies Paula Risikko
Lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdyistä lausumaehdotuksista.  
Mietintö "jaa", Hanna Sarkkisen lausumaehdotus 1 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 91, ei 81; poissa 27
 
Mietintö "jaa", Hanna Sarkkisen lausumaehdotus 2 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 92, ei 79; poissa 28
 
Mietintö "jaa", Hanna Sarkkisen lausumaehdotus 3 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 116, ei 56; poissa 27
 
Mietintö "jaa", Hanna Sarkkisen lausumaehdotus 4 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 115, ei 58; poissa 26
 
Mietintö "jaa", Hanna Sarkkisen lausumaehdotus 5 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 95, ei 78; poissa 26
 
Mietintö "jaa", Hanna Sarkkisen lausumaehdotus 6 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 92, ei 80; poissa 27
 
Mietintö "jaa", Hanna Sarkkisen lausumaehdotus 7 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 99, ei 71; poissa 29
 
Mietintö "jaa", Eeva Elorannan lausumaehdotus 1 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 115, ei 57; poissa 27
 
Mietintö "jaa", Eeva Elorannan lausumaehdotus 2 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 93, ei 80; poissa 26
 
Mietintö "jaa", Eeva Elorannan lausumaehdotus 3 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 92, ei 80; poissa 27
 
Mietintö "jaa", Emma Karin lausumaehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 92, ei 79; poissa 28
 
Mietintö "jaa", Ritva Elomaan lausumaehdotus 1 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 91, ei 81; poissa 27
 
Mietintö "jaa", Ritva Elomaan lausumaehdotus 2 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 106, ei 66; poissa 27
 
Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 28.9.2020 15.46