Pöytäkirjan asiakohta
PTK
75
2018 vp
Täysistunto
Keskiviikko 27.6.2018 klo 14.01
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Liikenneviraston liikenteenohjaus- ja hallintapalveluiden muuttamisesta osakeyhtiöksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Puhemies Paula Risikko
Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 5. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöistä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 26.6.2018 pidetyssä täysistunnossa. 
Keskustelussa Katja Taimela on Jari Myllykosken kannattamana ehdottanut, että 1.—9. sekä 11. ja 12.lakiehdotus hylätään. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Hyväksyminen ”jaa”, hylkääminen ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 115, ei 58; poissa 26
 
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 34/2018 vp sisältyvät 1.—9. ja 11.—12. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä hallituksen esitykseen HE 34/2018 vp sisältyvän 10. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 28.6.2018 8:39