Pöytäkirjan asiakohta
PTK
75
2019 vp
Täysistunto
Keskiviikko 4.12.2019 klo 14.00—22.45
14
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elintarvikelain, sekä kasvinsuojelulaineista annetun lain ja Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Tuula Haatainen
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 14. asia. Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 4/2019 vp. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä. 
Keskustelu
22.12
Jaana
Pelkonen
kok
Arvoisa rouva puhemies! Lyhyesti ja ytimekkäästi: Me olemme Suomessa tottuneet siihen ajatukseen, että ruoka on puhdasta ja tiedämme, mistä se tulee. On tärkeää, että myös elintarvikealalla kiinnitetään huomiota harmaaseen talouteen, sillä hinnan harmaasta taloudesta maksavat viime kädessä rehelliset yrittäjät sekä kuluttajat, tuotantoeläinten hyvinvoinnista puhumattakaan. Elintarvikealan toimijan luotettavuuden pitäisi olla itsestäänselvyys, mutta näin ei kuitenkaan valitettavasti ole.  
Maa‑ ja metsätalousvaliokunta ehdottaa mietinnössään muun muassa, että ”toimijaa ei pidettäisi luotettavana, jos hän on kolmen arviota edeltäneen vuoden aikana elinkeinotoiminnassaan toistuvasti osoittanut ilmeistä piittaamattomuutta elintarviketurvallisuuden varmistamista tai kuluttajien turvallisuutta kohtaan”. Kolme vuotta on hyvin pitkä aika, ja jos puhutaan tuotantoeläimistä, se on pahimmillaan kolme vuotta kidutusta. Toivoisin, että tätä ruoka-alan harmaata taloutta tarkasteltaisiin erityisen jämeästi. Puhdas ruoka on meille suomalaisille pyhä asia, ja myös sen eettinen puhtaus pitää varmistaa. — Kiitos. 
Yleiskeskustelu päättyi. 
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 36/2019 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 10.1.2020 15.15