Viimeksi julkaistu 6.6.2021 0.25

Pöytäkirjan asiakohta PTK 75/2019 vp Täysistunto Keskiviikko 4.12.2019 klo 14.00—22.45

25. Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden  valtiovarainministeriön  hallinnonalan erityislaeissa  olevien  viittausten muuttamiseksi  viittauksiksi  oikeudenkäynnistä  hallintoasioissa annettuun lakiin

Hallituksen esitysHE 55/2019 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 2/2019 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 5.12.2019 pidettävään täysistuntoon.