Viimeksi julkaistu 6.6.2021 0.25

Pöytäkirjan asiakohta PTK 75/2019 vp Täysistunto Keskiviikko 4.12.2019 klo 14.00—22.45

3. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen  rahoituksesta annetun lain 23 b ja 60 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 35/2019 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 6/2019 vp
Toinen käsittely
Puhemies Matti Vanhanen
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. 

Keskustelussa on Sari Multala Sofia Vikmanin kannattamana tehnyt vastalauseen mukaisen perusteluja koskevan ehdotuksen ja vastalauseen mukaisen lausumaehdotuksen. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 35/2019 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. 

Puhemies Matti Vanhanen
:

Lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdyistä perusteluja koskevasta ehdotuksesta ja lausumaehdotuksesta. 

Mietintö ”jaa”, Sari Multalan perusteluja koskeva ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 96, ei 68; poissa 35
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Sari Multalan lausumaehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 129, ei 35; poissa 35
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

Pöytäkirjaan merkittiin seuraavat ilmoitukset: Äänestyksessä 1 Sari Essayah /kd tarkoitti äänestää ”ei” ja Pirkka-Pekka Petelius /vihr ”jaa”. Äänestyksessä 2 Iiris Suomela /vihr, Jukka Mäkynen /ps ja Ville Vähämäki /ps tarkoittivat äänestää ”jaa”. 

Asian käsittely päättyi.