Viimeksi julkaistu 4.6.2021 17.31

Pöytäkirjan asiakohta PTK 76/2015 vp Täysistunto Perjantai 4.12.2015 klo 13.04—15.30

13. Hallituksen esitys eduskunnalle  Kansainvälisen  rikostuomioistuimen  Rooman perussääntöön vuonna 2010 Kampalan tarkistuskonferenssissa  tehtyjen muutosten hyväksymisestä sekä laeiksi muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä rikoslain ja pakkokeinolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 289/2014 vp
Valiokunnan mietintöUaVM 5/2015 vp
Mietinnön pöydällepano
Puhemies Maria Lohela
:

Pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen 13. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle 8.12.2015 pidettävään täysistuntoon. 

Keskustelua ei syntynyt. 

Mietintö pantiin pöydälle 8.12.2015 pidettävään täysistuntoon.