Viimeksi julkaistu 4.6.2021 17.31

Pöytäkirjan asiakohta PTK 76/2015 vp Täysistunto Perjantai 4.12.2015 klo 13.04—15.30

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi esitutkintalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 66/2015 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 4/2015 vp
Mietinnön pöydällepano
Puhemies Maria Lohela
:

Pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen 15. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle 8.12.2015 pidettävään täysistuntoon. 

Keskustelua ei syntynyt. 

Mietintö pantiin pöydälle 8.12.2015 pidettävään täysistuntoon.