Viimeksi julkaistu 4.6.2021 17.34

Pöytäkirjan asiakohta PTK 76/2015 vp Täysistunto Perjantai 4.12.2015 klo 13.04—15.30

20.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi varhaiskasvatuslain sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 80/2015 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 11/2015 vp
Mietinnön pöydällepano
Puhemies Maria Lohela
:

Pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen 20. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle 8.12.2015 pidettävään täysistuntoon. 

Keskustelua ei syntynyt. 

Mietintö pantiin pöydälle 8.12.2015 pidettävään täysistuntoon.