Pöytäkirjan asiakohta
PTK
76
2015 vp
Täysistunto
Perjantai 4.12.2015 klo 13.04—15.30
5
Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Maria Lohela
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 5. asia. Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 11/2015 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 3.12.2015 pidetyssä täysistunnossa. 
Nyt käsitellään muutosehdotukset. 
2. lakiehdotuksen 2 § 
Kari
Uotila
vas
Arvoisa rouva puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, mikä on vastalauseessa 2. 
Touko
Aalto
vihr
Arvoisa rouva puhemies! Kannatan edustaja Uotilan tekemää esitystä. 
Peter
Östman
kd
Arvoisa rouva puhemies! Ehdotan, että 2 § poistetaan vastalauseen 3 mukaisesti. 
Antero
Laukkanen
kd
Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Östmanin tekemää ehdotusta. 
Puhemies Maria Lohela
Kari Uotila on Touko Aallon kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan vastalauseen 2 mukaisesti. Peter Östman on Antero Laukkasen kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan vastalauseen 3 mukaisesti. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Puhemies Maria Lohela
Edustajien Uotila ja Östman ehdotukset ovat keskenään samansisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä. 
Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Kari Uotilan ja Peter Östmanin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 141, ei 29, tyhjiä 1; poissa 28
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
2. lakiehdotuksen voimaantulosäännös 
Kari
Uotila
vas
Arvoisa rouva puhemies! Esitän, että voimaantulosäännös saa sen muodon, mikä on vastalauseessa 2. 
Touko
Aalto
vihr
Arvoisa rouva puhemies! Kannatan edustaja Uotian tekemää esitystä. 
Peter
Östman
kd
Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena. 
Antero
Laukkanen
kd
Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Östmanin ehdotusta. 
Puhemies Maria Lohela
Kari Uotila on Touko Aallon kannattamana ehdottanut, että voimaantulosäännös hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena. Peter Östman on Antero Laukkasen kannattamana ehdottanut, että voimaantulosäännös hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Puhemies Maria Lohela
Edustajien Uotila ja Östman ehdotukset ovat keskenään samansisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä. 
Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Kari Uotilan ja Peter Östmanin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 140, ei 29, tyhjiä 1; poissa 29
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 34/2015 vp sisältyvien 1.-4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 23.8.2016 14:50