Viimeksi julkaistu 4.6.2021 17.19

Pöytäkirjan asiakohta PTK 76/2015 vp Täysistunto Perjantai 4.12.2015 klo 13.04—15.30

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Hallituksen esitysHE 34/2015 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 11/2015 vp
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Maria Lohela
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 5. asia. Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 11/2015 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 3.12.2015 pidetyssä täysistunnossa. 

Nyt käsitellään muutosehdotukset. 

2. lakiehdotuksen 2 § 

Kari Uotila vas 

Arvoisa rouva puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, mikä on vastalauseessa 2. 

Touko Aalto vihr 

Arvoisa rouva puhemies! Kannatan edustaja Uotilan tekemää esitystä. 

Peter Östman kd 

Arvoisa rouva puhemies! Ehdotan, että 2 § poistetaan vastalauseen 3 mukaisesti. 

Antero Laukkanen kd 

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Östmanin tekemää ehdotusta. 

Puhemies Maria Lohela
:

Kari Uotila on Touko Aallon kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan vastalauseen 2 mukaisesti. Peter Östman on Antero Laukkasen kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan vastalauseen 3 mukaisesti. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Puhemies Maria Lohela
:

Edustajien Uotila ja Östman ehdotukset ovat keskenään samansisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä. 

Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 

Mietintö "jaa", Kari Uotilan ja Peter Östmanin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 141, ei 29, tyhjiä 1; poissa 28
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

2. lakiehdotuksen voimaantulosäännös 

Kari Uotila vas 

Arvoisa rouva puhemies! Esitän, että voimaantulosäännös saa sen muodon, mikä on vastalauseessa 2. 

Touko Aalto vihr 

Arvoisa rouva puhemies! Kannatan edustaja Uotian tekemää esitystä. 

Peter Östman kd 

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena. 

Antero Laukkanen kd 

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Östmanin ehdotusta. 

Puhemies Maria Lohela
:

Kari Uotila on Touko Aallon kannattamana ehdottanut, että voimaantulosäännös hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena. Peter Östman on Antero Laukkasen kannattamana ehdottanut, että voimaantulosäännös hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Puhemies Maria Lohela
:

Edustajien Uotila ja Östman ehdotukset ovat keskenään samansisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä. 

Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 

Mietintö "jaa", Kari Uotilan ja Peter Östmanin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 140, ei 29, tyhjiä 1; poissa 29
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 34/2015 vp sisältyvien 1.-4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.