Pöytäkirjan asiakohta
PTK
76
2015 vp
Täysistunto
Perjantai 4.12.2015 klo 13.04—15.30
6
Terveydenhuollon henkilökunnalle lakisääteinen oikeus kieltäytyä elämän lopettamisesta vakaumuksellisista syistä
Kansalaisaloite
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Maria Lohela
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 6. asia. Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 9/2015 vp. Valiokunta ehdottaa, että kansalaisaloitteeseen sisältyvä lakiehdotus hylätään. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 3.12.2015 pidetyssä täysistunnossa. 
Yleiskeskustelussa on Sari Tanus Antero Laukkasen kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseen mukainen lakiehdotus. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Puhemies Maria Lohela
Joka yhtyy valiokunnan ehdotukseen lakiehdotuksen hylkäämisestä, äänestää "jaa". Jos "ei" voittaa, on lakiehdotuksen käsittelyn pohjaksi hyväksytty Sari Tanuksen ehdotus. Vastalauseeseen sisältyvän pohjaehdotuksen hyväksyminen merkitsee samalla sitä, että eduskunta hyväksyy 9 a §:n vastalauseen mukaisena. 
Menettelytapa hyväksyttiin. 
Valiokunnan ehdotus "jaa", Sari Tanuksen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 136, ei 33, tyhjiä 1; poissa 29
 
Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen kansalaisaloitteeseen KAA 2/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 23.8.2016 14.50