Viimeksi julkaistu 5.6.2021 19.48

Pöytäkirjan asiakohta PTK 76/2018 vp Täysistunto Torstai 28.6.2018 klo 12.01—17.54

11.6. Suullinen kysymys translaista (Eva Biaudet r)

Suullinen kysymysSKT 112/2018 vp
Suullinen kyselytunti
Puhemies Paula Risikko
:

Sitten kysymys, edustaja Biaudet. 

Keskustelu
16.46 
Eva Biaudet :

Ärade talman, tack för ordet! Nuvarande translag, som jag personligen haft glädjen att underteckna i egenskap av minister, innehåller tyvärr ett krav på avsaknad av fortplantningsförmåga för transpersoner när de vill korrigera sin könstillhörighet. Det kränker även deras personliga integritet, deras rätt till privat- och familjeliv och självbestämmanderätt. Vi behöver, vill jag säga, i dag uppdatera lagen för att motsvara dagens uppfattning om respekten för allas vårt människovärde. Bästa regering, om vi talar klarspråk så bryter lagstiftningen mot mänskliga rättigheter. 

RKP:n tavoitteena on translaki, joka perustuu itsemääräämisoikeudelle. Tiedän, että ministeri tuntee sen hyvin. Voisiko, ministeri, Norjan malli olla yksi, jota lähdemme nyt yhdessä tutkimaan vielä tällä kaudella? 

16.47 
Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko 
(vastauspuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Ministeriössä on jo viime vaalikaudelta olemassa pöytälaatikossa käytännössä jotakuinkin valmiiksi valmisteltu lainsäädäntö tähän aiheeseen liittyen. 

Koska tämä on hallituksen kyselytunti, ei puolueen tai varsinkaan minun henkilökohtaisesti, vastaan näin: hallituksella ei ole aikomuksia tuoda translakia tällä vaalikaudella eduskuntaan. 

16.48 
Silvia Modig vas 
(vastauspuheenvuoro)
:

Arvoisa rouva puhemies! Me olemme käyneet tämän keskustelun niin monta kertaa, että en aio kysyä, aikooko hallitus tuoda uuden translain. Tällä hallituksella ei valitettavasti ole halua ja rohkeutta korjata ilmiselvää ihmisoikeusloukkausta. 

Edustaja Biaudet’n mainitsemassa Norjan mallissa on otettu kantaa alaikäisten tilanteeseen. Nythän meillä on tilanne, missä hallituksessa kaksi puoluetta on jo puoluekokouksessaan määrittänyt itsellensä kannan, joka vaatii translain uudistamista. Kokoomuksen kannassa on merkille pantavaa se, että siinä nostetaan esille myös alaikäisten asema, ja se on vaikea ja monimutkainen kysymys. Norja on tehnyt siihen yhden mallin. 

Te kysyitte aikaisemmassa vastauksessanne edustaja Toivolalle, mitkä ovat niitä asioita, joita voisi tehdä jo nytten ilman lakimuutoksia, ja se on ihan totta, että voi tehdä paljon sellaista, joka ei ole vain lakimuutoksia: tietoisuutta, koulutusta opettajille, lääkäreille, kasvattajille ja viranomaisille kohdata moninaisuutta. [Puhemies koputtaa] Mutta transsukupuolisten tilanne ei parane ilman sitä kokonaista lakiuudistusta. Kun tämä hallitus sitä kuitenkaan ei ole valmis tekemään...  

Puhemies Paula Risikko
:

Kysymys? 

...näettekö mahdollisuutena, ministeri Saarikko, että asettaisitte selvitysryhmän, työryhmän sitä varten, että pohditaan tätä alaikäisten kysymystä, [Puhemies koputtaa] miten se tulisi huomioida ja mitä siinä pitää varmasti varmistaa, koska se on monimutkainen kysymys, johon se pöytälaatikossa oleva versio ei vastaa? 

16.49 
Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko 
(vastauspuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Aivan samoin kuin täällä useammassa puheenvuorossa, näen, että Pride-viikon ja siihen liittyvien monien tapahtumien myötä jokainen ehkä kohdatessaan sateenkaaren värejä joutuu kohtaamaan tämän kysymyksen omassa mielessään, ja tunnistan aiheeseen liittyen, että se herättää tunteita varmasti edelleen tänäkin päivänä tässä salissa moneen suuntaan. Joka tapauksessa suomalaisen yhteiskunnan avoimuus, erilaisuuden tunnustaminen ja aito pyrkimys ihmisoikeuksien nimissä yhdenvertaisuuteen ovat tämänkin tapahtumakulun ja tämän Pride-tapahtuman myötä nousseet sellaiseen asemaan, jota itse pidän perusteltuna ja oikeana. Olen siis aivan samaa mieltä, että tietoisuus, avoimuus ja keskustelu — silloin, kun se käydään hyvässä hengessä ja rakentavasti — ovat monesti tämänkaltaistenkin asioiden etu. 

Mitä tulee alaikäisten kysymykseen, siitäkin olen samaa mieltä, että se ei ole yksinkertainen. En edes pystyisi ainakaan tästä suorilta sanomaan, mikä minusta olisi oikea tie, joten en laisinkaan tyrmää ajatusta tuosta työryhmästä. 

Kysymyksen käsittely päättyi.