Pöytäkirjan asiakohta
PTK
76
2018 vp
Täysistunto
Torstai 28.6.2018 klo 12.01
8
Hallituksen esitys eduskunnalle  laeiksi  arvonlisäverolain ja  Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 82/2018 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Pöytäkirjan asiakohta
PTK
76
2018 vp
Täysistunto
Torstai 28.6.2018 klo 12.01
8
Hallituksen esitys eduskunnalle  laeiksi  arvonlisäverolain ja  Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 82/2018 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 29.10.2019 10:27