Pöytäkirjan asiakohta
PTK
76
2019 vp
Täysistunto
Torstai 5.12.2019 klo 15.59—18.07
10
Lakialoite laeiksi rintamasotilaseläkelain 9 §:n ja ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain 3 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 10.12.2019 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 5.12.2019 18.39