Viimeksi julkaistu 6.6.2021 0.19

Pöytäkirjan asiakohta PTK 76/2019 vp Täysistunto Torstai 5.12.2019 klo 15.59—18.07

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle  laiksi Suomen  itsenäisyyden  juhlarahastosta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 63/2019 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 3/2019 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 10.12.2019 pidettävään täysistuntoon.